UPS מעלה מחירים ב-2013

העלאת המחיר הממוצעת למשלוח חבילות עומדת על 4.5%. העלאה גם במחירי הובלת המטען האווירי ובמשלוחים ימיים בין ארצות הברית, קנדה ופורטו ריקו


00:00 ,20.11.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

ענקית בלדרות האקספרס הבינלאומית UPS תעלה ב-2013 את המחירים בממוצע ב-4.5% בכל משלוחי האוויר ובמשלוח חבילות היוצאות מארצות הברית ליעדים בינלאומיים. כן תחול עלייה של 4.9% על שירותי הקרקע של החברה.

העלאת המחיר לשירותי האוויר והשירותים הבינלאומיים מבוססת על עלייה ממוצעת של 6.5% במחירי הבסיס, פחות מהעלייה במחירי הדלקים לתעופה.

בנוסף תשית החברה העלאה ממוצעת של 4.9% על כל המשלוחים מהיום למחר, הובלת מטען אווירי ליומיים ולשלושה, וכן על כל ההובלה הימית היוצאת מארצות הברית ובין היעדים בארצות הברית, קנדה ופורטו ריקו.

המחירים החדשים ייכנסו לתוקף ב-31 בדצמבר 2012.