UPS ניצבת בפני תשלום קנס על תחזוקת מטוסים שלא לפי הנהלים

רשות התעופה הפדראלית בארצות הברית שוקלת להטיל על החברה קנס בסך 4 מיליון דולר לאור 400 טיסות שבוצעו בשנים 2008-2009


00:00 ,05.05.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

רשות התעופה הפדראלית בארצות הברית (FAA) עשויה להטיל קנס בגובה 4 מיליון דולר על ענקית השילוח UPS.

הקנס לאור העובדה שלטענת הרשות, UPS לא תיחזקה את מטוסי המטען שלה בצורה הולמת ועל פי נהלי הרשות.

טענת הרשות היא ש-UPS ערכה תיקונים בארבעה מטוסי מטען שלא לפי התנאים ועשתה בהם שימוש ב-400 טיסות בין השנים 2008-2009.

על הדבר דיווח העיתון "Air Cargo world".

דובר UPS מסר לכתבים שהחברה תערער על ההחלטה, בטענה שהיא אינה הגיונית. ל-UPS יש 30 יום מקבלת התלונה בכדי להגיב עליה.