איגוד לשכות המסחר דורש מדואר ישראל לחדול מהפרת ההסדר עם המכס בנוגע לשחרור דואר בינלאומי מהיר

האיגוד מאיים לנקוט בהליכים משפטיים במידה והדואר לא יחזור בו מפעולותיו ויפסיק לשחרר דברי דואר בינלאומי מהיר של כל לקוחותיו באופן אוטומטי ללא ידיעתם וללא אישורם. דואר ישראל בתגובה: החברה קיבלה היתר רשמי וחוקי ממשרד התקשורת לעסוק בתחום שחרור חבילות ממכס


00:00 ,12.02.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

האיגוד מאיים לנקוט בהליכים משפטיים במידה והדואר לא יחזור בו מפעולותיו ויפסיק לשחרר דברי דואר בינלאומי מהיר של כל לקוחותיו באופן אוטומטי ללא ידיעתם וללא אישורם. דואר ישראל בתגובה: החברה קיבלה היתר רשמי וחוקי ממשרד התקשורת לעסוק בתחום שחרור חבילות ממכס
 
חברות רבות הציפו בימים האחרונים את איגוד לשכות המסחר בתלונות על כך שדואר ישראל מפר באופן בוטה את חוק יסוד חופש העיסוק ואת ההסדר שלו עם המכס, ומשחרר דברי דואר בינלאומי מהיר (EMS) של כל לקוחותיו באופן אוטומטי, במסגרת רשימון קולקטיבי, ללא ידיעתם וללא אישורם.
 
החל מתחילת חודש פברואר 2008, נקבעו תהליכי עבודה חדשים בין חברת הדואר לבין מינהל המכס, אשר הותאמו לנהוג בכל בתי המכס: לפיהם טובין המיובאים באמצעות דואר בינלאומי מהיר (EMS) המצריכים תשלומי מכסים והפקת רשימון יבוא, ניתן לשחרר באמצעות עמיל מכס, לשכות שירות לסחר חוץ או סוכן מכס אשר זכה במכרז מטעם חברת דואר ישראל.
 
חיזוק לכך נמצא בהודעה שפרסמה רשות המסים ביום 6 בפברואר 2008, לפיה אזרח אשר מעוניין בכך, יוכל להתיר את המשלוח מהמכס באמצעות כל סוכן מכס אחר וכן באמצעות לשכת השירות או לשחרר את המשלוח בעצמו ישירות במרכז המיון בתל אביב, ללא כל מגבלה. התהליך מאפשר קבלת התרה ממוכנת מול אתר האחסון של חברת דואר ישראל, כפי שנהוג ביחס לאתרי האחסון בכל בתי המכס.
 
עד אז תהליך השחרור בדואר ישראל היה רק ללקוחות שהיו מעוניינים לשחרר דרך סוכן המכס מטעם חברת הדואר.
 
באיגוד לשכות המסחר פנו בדחיפות אל מנהל תחום תכנון וחבילות בחברת דואר ישראל בדרישה שיחדלו מלבצע את השחרור בדואר חבילות ביד אליהו דרך חברת געש (אשר זכתה במכרז מטעם חברת דואר ישראל).
 
לדברי אמיר שני, יו"ר ועדת הכספים של איגוד לשכות המסחר, "אנו נראה בחומרה רבה שחרור חבילות של לקוחות שאינם מעוניינים בכך דרך חברת געש ואף ננקוט בהליכים משפטיים באם נידרש לכך". לטענתו, לא ייתכן שדואר ישראל יתנה שירות בשירות, ויחייב את הלקוחות על הבאת החבילה לביתם בתשלום עבור שירותי עמילות מכס.
 
מדוברת דואר ישראל נמסר בתגובה כי "חברת דואר ישראל קיבלה היתר רשמי וחוקי ממשרד התקשורת לעסוק בתחום שחרור חבילות ממכס, ולספק שירותי עמילות מכס ללקוחות החפצים בכך".