מזכר הבנות בין בנק ישראל ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המוסדות מבקשים לשפר יכולתם להפיק סטטיסטיקה איכותית עבור מקבלי ההחלטות בישראל ולעמוד באתגרים הניצבים בפניהם עקב תהליכי גלובליזציה מואצת, ובהם תהליך ההצטרפות של מדינת ישראל לארגון ה-OECD ושדרוג יחסי ישראל עם האיחוד האירופי


00:00 ,15.09.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

המוסדות מבקשים לשפר יכולתם להפיק סטטיסטיקה איכותית עבור מקבלי ההחלטות בישראל ולעמוד באתגרים הניצבים בפניהם עקב תהליכי גלובליזציה מואצת, ובהם תהליך ההצטרפות של מדינת ישראל לארגון ה-OECD ושדרוג יחסי ישראל עם האיחוד האירופי.
 
פרופ' סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל, ופרופ' שלמה יצחקי הסטטיסטיקן הממשלתי ומנהל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חתמו היום על מזכר הבנות בין מוסדותיהם.
 
כידוע, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובנק ישראל פועלים מזה שנים בשיתוף פעולה בתחום הסטטיסטיקה, ומזכר ההבנות בא לעגן את מכלול מערכת היחסים והקשרים בין שני הארגונים במסגרת של מסמך פורמאלי, כמקובל במדינות המפותחות. הוא מיועד להבהיר את מערכת קשרי הגומלין, חלוקת האחריות והציפיות של כל מוסד מרעהו.  
 
בנק ישראל והלמ"ס מבקשים לשפר יכולתם להפיק סטטיסטיקה איכותית עבור מקבלי ההחלטות בישראל ולעמוד באתגרים הניצבים בפניהם עקב תהליכי גלובליזציה מואצת, ובהם תהליך ההצטרפות של מדינת ישראל לארגון ה-OECD ושדרוג יחסי ישראל עם האיחוד האירופי.
 
זאת ועוד, המערכת הסטטיסטית בישראל נתונה מזה עשור בתהליכי סקירה והערכה של ארגונים בינלאומיים המשפיעים על מעמדה הבינלאומי של ישראל ועל מצבה הכלכלי.  מזכר ההבנות בין הלמ"ס ובנק ישראל בא לשפר את איכות המידע הסטטיסטי המופק בהתאם להמלצות ארגונים אלו, וליצור סביבה ארגונית, טכנולוגית וחוקית לשיתוף פעולה תוך שמירת סודיות המידע, בהתאם לחוקים החלים עליהם.
את הכנת מזכר ההבנות הובילו יואל פינקל, המשנה לסטטיסטיקן הממשלתי וצחי פרנקוביץ, מנהל החטיבה למידע וסטטיסטיקה בבנק ישראל.
 
נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר ציין, כי הוא מברך את הלמ"ס ופרופ' שלמה יצחקי ואת החטיבה למידע וסטטיסטיקה בבנק ישראל על מאמציהם לקדם את שיתוף הפעולה הפורה והחשוב בין שני המוסדות ומזכר ההבנות הוא דוגמה מצוינת לכך. הנגיד עוד ציין כי בעידן הכלכלה המודרנית והגלובלית, שבו מתרחשים תהליכים דינמיים ומורכבים, המאמץ המשותף של שני המוסדות הכרחי לשיפור מערכת המידע והסטטיסטיקה, כתשומה חשובה למקבלי ההחלטות בסקטור הציבורי ובסקטור הפרטי והפיננסי, כאחד.
 
הסטטיסטיקן הממשלתי, פרופ' שלמה יצחקי, הודה לנגיד על יוזמתו למיסוד היחסים בין שני המוסדות על ידי מזכר הבנות כתוב שיאפשר לכל צד לדעת את מחויבויותיו. הוא הודה לכל העושים במלאכה, הן מצד הבנק והן מהלמ"ס על הכנת המזכר, וציין כי עובדי הלמ"ס מעידים שהסדרת היחסים תורמת רבות להגברת שיתוף הפעולה והאווירה הטובה בין העובדים בשני המוסדות.