בקרוב יופעל הפיילוט של מערכת שער עולמי

רשות המסים מתכוונת לקראת המעבר למערכת המידע החדש לסחר החוץ של ישראל בתחילת 2013


00:00 ,19.11.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

רשות המסים תתחיל בראשית 2013 בהפעלת פיילוט למערכת שער עולמי, שהיא מערכת מידע אסטרטגית מהדור החדש של סחר החוץ של ישראל.

המערכת מיועדת להחליף את המערכות התפעוליות הקיימות ברשות המסים בתחום סחר חוץ, כשסוכני האונייה אמורים להיערך לקראת הפעלתה.

לקראת הטמעת המערכת ניהלה רשות המסים דיונים עם תס"ק-ים של חברת נמלי ישראל (חנ"י) ועם לשכת הספנות.

לנוחות סוכני האנייה יהיו שלוש אפשרויות לשידור מסרים נדרשים למכס:

1. סוכני אנייה גדולים, שקיבלו הודעה נפרדת, יהיו חייבים לשדר את מסריהם למכס (מצהרים, תיקוני מצהרים, גייט פס העברות וכיוצא בזה) לפי הפורמט החדש, שהוגדר ופורסם באתר שער עולמי.


2. סוכני אנייה בינוניים וקטנים יהיו רשאים לשדר את מסריהם למכס דרך שירותי המרה של תס"ק-ים במשך תקופה של שנתיים מתחילת הפיילוט. אופציה זו תאפשר להם נחיתה רכה במערכת במשך תקופת המעבר.

3. שידור המסרים למכס על ידי סוכני אנייה, אשר להם כמות עסקאות נמוכה במיוחד, יתבצע דרך שירותי האינטרנט של תס"ק-ים (הזנת פרטי מידע נדרשים במסכים באינטרנט). הפעולה לפי אופציה זו כפופה לאישור ראשוני של מינהל המכס. האופציהו לא תהיה מוגבלת בזמן עבור הציבור האמור.

ברשות המסים הדגישו שהעמידה בלוחות הזמנים הינה קריטית להעלאת המערכת במועד שנקבע: תחילת פיילוט רשות מרץ 2013; תחילת פיילוט חובה יוני 2013; הפעלה מלאה של המערכת ספטמבר 2013.

בזמן הפיילוטים המערכת התפעולית תמשיך להיות המערכת הקיימת, כשיש לשדר לשתי המערכות במקביל (מערכת סחר חוץ הקיימת ומערכת שער עולמי).


בתקופת פיילוט החובה כל סוכני האנייה יידרשו לשדר כ-10% מהעסקאות שלהם למערכת שער עולמי. אי עמידה בשידורי פיילוט החובה לא תאפשר לסוכן האנייה לשדר עסקאות במערכת החדשה.