גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 20.11.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.519 -0.114
אירו 4.1506 +0.106
ליש"ט 4.6635 +0.314
100 יין 3.1267 +0.382
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

האוצר והכלכלה בפניה לציבור: השתתפו בקביעת כלל להגדרת יבוא אישי

המטרה היא קביעת כלל ליבוא אישי שיגדיר כמות או סכום לייבוא אישי, הפטור מהמצאת אישורים למוצר כגון תקינה ורישיונות. הציבור מוזמן להגיש הערות עד ליום ה' 31.8.17
24.08.17 / 10:05
האוצר והכלכלה בפניה לציבור: השתתפו בקביעת כלל להגדרת יבוא אישי
24.08.17
האוצר והכלכלה בפניה לציבור: השתתפו בקביעת כלל להגדרת יבוא אישי

הוועדה שהקימו שרי האוצר והכלכלה במטרה להסיר חסמים בתחום היבוא האישי יצאה לשימוע בנוגע לקביעת כלל אחיד להגדרת היבוא האישי והציבור הרחב מוזמן לקחת בו חלק.

 

במסגרת עבודתה ערכה הוועדה יום שימועים וכן פנתה לציבור במסגרת קול קורא ומתוך כך עלה כי אחד החסמים המשמעותיים ליבוא אישי הוא שכיום לא קיימת הגדרה ברורה ל"כמות סבירה" במשלוח של ייבוא אישי. ולכן, היעדר כלל אחיד מאלץ את האזרח להתמודד עם חוסר ודאות בעת הזמנת מוצרים ביבוא אישי.

 

נציין שכיום, צו היבוא החופשי קובע כי אדם יהיה רשאי לייבא טובין מסוימים ללא הצגת רישיון, אישור או עמידה בתנאים אם "הוכח לדעת המנהל כי הטובין לא יובאו באמצעות עוסק, הם אינם מיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים והם מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד" (צו יבוא חופשי, התשע"ד – 2014).

 

יתרה מכך, על מנת ליצור וודאות בתחום ולאפשר לאזרחים לייבא מוצרים בייבוא אישי, הוועדה שהוקמה מבקשת להבהיר את המונח "כמות סבירה". לפיכך יצאה הוועדה בשימוע לפיו "כמות סבירה" למשלוח לייבוא אישי תקבע לפי הכלל הבא:

עד כמות של חמש יחידות מוצר או עד סכום של 1,000$ - לפי הגבוה מבניהם.

 

בנוסף, מבקשת הוועדה לקבוע כמות פריטים מקסימלית למשלוח (ללא קשר לסכום) שאותה ניתן יהיה לייבא במסגרת ייבוא אישי. כמו כן יהיה רשאי המכס או הרגולטור הרלוונטי, במידה והונחה דעתו כי מדובר בייבוא אישי, לאשר כמויות גדולות יותר. מטרת השימוע היא לקבוע כמות סבירה שתהא מותרת ביבוא אישי, ואינה מתייחסת לתקרת הפטור ממע"מ העומדת על 75$ לחבילה.

 

נציין כי לאחר שקילת הערות הציבור, תגבש הוועדה המלצותיה אותה יגישו לשרי האוצר והכלכלה.

 

הציבור המעוניין להביע עמדתו לגבי הגדרת הוועדה ל"כמות סבירה" יוכל לעשות כן באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת 2754@mof.gov.il, עד ליום ה', 31.8.17 בשעה 10:00.

 

ניתן לראות את הקול הקורא באתר משרד האוצר בכתובת: http://mof.gov.il/BudgetSite/Law/Pages/KolKore.aspx

 

המגזין הדיגיטלי
גליון 912
פייסבוק

×