האוצר והכלכלה בפניה לציבור: השתתפו בקביעת כלל להגדרת יבוא אישי

המטרה היא קביעת כלל ליבוא אישי שיגדיר כמות או סכום לייבוא אישי, הפטור מהמצאת אישורים למוצר כגון תקינה ורישיונות. הציבור מוזמן להגיש הערות עד ליום ה' 31.8.17


10:05 ,24.08.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

הוועדה שהקימו שרי האוצר והכלכלה במטרה להסיר חסמים בתחום היבוא האישי יצאה לשימוע בנוגע לקביעת כלל אחיד להגדרת היבוא האישי והציבור הרחב מוזמן לקחת בו חלק.

 

במסגרת עבודתה ערכה הוועדה יום שימועים וכן פנתה לציבור במסגרת קול קורא ומתוך כך עלה כי אחד החסמים המשמעותיים ליבוא אישי הוא שכיום לא קיימת הגדרה ברורה ל"כמות סבירה" במשלוח של ייבוא אישי. ולכן, היעדר כלל אחיד מאלץ את האזרח להתמודד עם חוסר ודאות בעת הזמנת מוצרים ביבוא אישי.

 

נציין שכיום, צו היבוא החופשי קובע כי אדם יהיה רשאי לייבא טובין מסוימים ללא הצגת רישיון, אישור או עמידה בתנאים אם "הוכח לדעת המנהל כי הטובין לא יובאו באמצעות עוסק, הם אינם מיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים והם מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד" (צו יבוא חופשי, התשע"ד – 2014).

 

יתרה מכך, על מנת ליצור וודאות בתחום ולאפשר לאזרחים לייבא מוצרים בייבוא אישי, הוועדה שהוקמה מבקשת להבהיר את המונח "כמות סבירה". לפיכך יצאה הוועדה בשימוע לפיו "כמות סבירה" למשלוח לייבוא אישי תקבע לפי הכלל הבא:

עד כמות של חמש יחידות מוצר או עד סכום של 1,000$ - לפי הגבוה מבניהם.

 

בנוסף, מבקשת הוועדה לקבוע כמות פריטים מקסימלית למשלוח (ללא קשר לסכום) שאותה ניתן יהיה לייבא במסגרת ייבוא אישי. כמו כן יהיה רשאי המכס או הרגולטור הרלוונטי, במידה והונחה דעתו כי מדובר בייבוא אישי, לאשר כמויות גדולות יותר. מטרת השימוע היא לקבוע כמות סבירה שתהא מותרת ביבוא אישי, ואינה מתייחסת לתקרת הפטור ממע"מ העומדת על 75$ לחבילה.

 

נציין כי לאחר שקילת הערות הציבור, תגבש הוועדה המלצותיה אותה יגישו לשרי האוצר והכלכלה.

 

הציבור המעוניין להביע עמדתו לגבי הגדרת הוועדה ל"כמות סבירה" יוכל לעשות כן באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת 2754@mof.gov.il, עד ליום ה', 31.8.17 בשעה 10:00.

 

ניתן לראות את הקול הקורא באתר משרד האוצר בכתובת: http://mof.gov.il/BudgetSite/Law/Pages/KolKore.aspx