גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.12.2018
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.763 -0.397
אירו 4.2846 +0.007
ליש"ט 4.7739 +0.128
100 יין 3.3496 +0.438
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

הישגים לסוכני המכס והמשלחים הבינ״ל בהסדרת העיצומים הכספיים

ההסדר על פי החוק שהתקבל מקל עם סוכני המכס באופן מרחיק לכת, לעומת ההוראות החמורות שנכללו בהצעת החוק אשר איימו על ההתנהלות המקצועית של סוכני המכס. נקבעו הקלות שיתבטאו גם בתקנות
עו״ד שמואל גרוסמן, עו״ד אלעד לוינגר / 08.03.18 / 11:16
הישגים לסוכני המכס והמשלחים הבינ״ל בהסדרת העיצומים הכספיים
08.03.18
הישגים לסוכני המכס והמשלחים הבינ״ל בהסדרת העיצומים הכספיים

ביום שני, ה-5.3.18, עבר בקריאה שנייה ושלישית החוק לתיקון פקודת המכס (מס' 28), התשע״ח – 2018 המסדיר, בין היתר, הטלת  עיצומים כספיים על סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים כתחליף להליכים פליליים וכתחליף להסדר הישן שנקרא ״הסדר בר ענישה״.

 

הסדר העיצומים הכספיים על סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים כפי שקיבל כעת תוקף בחוק, שונה מהותית מהסדר שהוצע על פי נוסח הצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה בכנסת (ועוד קודם לכן, בוועדת השרים לענייני חקיקה). ההסדר על פי החוק שהתקבל מקל עם סוכני המכס באופן מרחיק לכת, לעומת ההוראות החמורות שנכללו בהצעת החוק אשר איימו על ההתנהלות המקצועית של סוכני המכס. ח״כ משה גפני, יו״ר וועדת הכספים, אשר הכינה את החוק לקריאה שנייה ושלישית, אמר במליאת הכנסת כי הגיע להסכמות עם נציגי סוכני המכס ונקבעו הקלות שיתבטאו גם בתקנות. 

 

נציג כמה מההוראות העיקריות של הסדר העיצומים בהתייחס לסוכני המכס, תוך השוואה להסדר שהוצע בהצעת החוק:

 

על פי ההסדר בחוק שהתקבל, נקבעה שורה של עבירות/הפרות קלות, המנויות בחוק, שלא גרמו לחסר במסי היבוא העולה על 500 שקל לגביהן נקבע עיצום כספי בגובה של 150 שקל.

 

זאת ועוד, על פי הסכמות עם מינהל המכס, יותקנו תקנות והוראות נוהל שיקבעו כי גם עיצום כספי נמוך זה יוטל רק במקרים בהם כמות ההפרות עולה על 1% מכמות הצהרות היבוא שהוגשו על ידי אותו סוכן מכס, לכל רבעון. כך, יינתן לכל סוכן מכס ״גרייס״ שבמסגרתו לא יוטלו עליו עיצום כלשהו, גם אם בוצעה הפרה. החוק קובע כי הסדר העיצומים לא ייכנס לתוקף אלא לאחר התקנת התקנות, כאמור.

 

עבירות/הפרות בעלות עוצמה גבוהה כגון, הגשת הצהרת יבוא (הצהרת יבוא הוא השם החדש שקבע החוק לרשימון יבוא) הכוללת פרטים לא נכונים שגרמה לחסר ממשי - יחויבו  בעיצום כספי בגובה של 1% מהחסר שנגרם עקב ההפרה, אך לא פחות מ-500 שקל ועד לסכום מירבי של 5,000 שקל. המשמעות המעשית של הוראה זו היא שאם ההפרה יצרה חסר של עד 50,000 שקל, גובה העיצום הכספי יהיה 500 שקל.

 

גם לגבי הגשת הצהרת יבוא הכוללת פרטים לא נכונים, ושגרמה לחסר, נקבע סייג בחוק כי  לא יוטל על סוכן המכס עיצום כספי ״אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי הפרט הלא נכון שנכלל  בהצהרה נמסר לו על ידי היבואן או היצואן לפי העניין״, ההסדר שהוצע בהצעת החוק ולא התקבל, היה מחמיר לעין ערוך, על פיו, על כל  עבירה/הפרה, כולל ההפרות הקלות, היה מוטל על סוכן המכס עיצום כספי של 10% מהחסר או 5,000 שקל, לפי הגבוה.  

 

השינוי מרחיק הלכת לטובת סוכני המכס בהסדר העיצומים היה פועל יוצא של ״עבודת שטח״ ממושכת ואינטנסיבית, מאז יוני 2015, אז פורסם לראשונה תזכיר החוק.

 

במהלך התקופה הזו נפגשו נציגי הנהלת הארגון, בראשות אמיר שני והיועצים המשפטיים של הארגון, עורכי הדין שמואל גרוסמן ואלעד לוינגר, עם אבי ארדיטי והיועצים המשפטיים של מינהל המכס, עם נציגי משרד המשפטים, יו״ר ועדת הכספים משה גפני וחברי הכנסת יצחק הרצוג , מיקי לוי, עופר שלח, מיקי זוהר, עודד פורר ואחרים. כולם תרמו את תרומתם להשגת ההבנות הנדרשות כך שהסדר העיצומים יהיה מקובל על סוכני המכס.

 

ראוי לציון מיוחד יו״ר וועדת הכספים, ח״כ משה גפני, שבמהלך שתי ישיבות אינטנסיביות גילה הבנה מרשימה לטיעונים שהציגו נציגי הארגון ושינה את נוסח החוק לטובת סוכני המכס. דוגמה מובהקת לכך היא החלטתו, בניגוד לעמדת משרד המשפטים, כי הפרסום באתר רשות המסים על הטלת עיצום כספי לא יכלול פרטים מזהים של סוכן המכס עליו הוטל העיצום הכספי.

 

בשלב זה מכין מינהל המכס ומשרד המשפטים את נוהל הפעלת העיצומים ואת תקנות ההפחתה, אשר יסדירו שורה של מקרים בהם לא יוטלו עיצומים, על אף הוראות החוק. לדוגמא, במקרים של  גילוי ההפרה ותיקונה ביוזמת סוכן המכס. כאמור, התקנת תקנות ההפחתה היא תנאי לכניסת פרק העיצומים בחוק לתוקף.

 

 

 

 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 925
פייסבוק

×