המלצות הוועדה להסרת חסמים: יצירת פלטפורמה רגולטורית נפרדת עבור יבוא אישי

בין המלצות ועדת ההיגוי להסרת חסמים ביבוא אישי: קביעת סטנדרט אחיד לכמות המותרת ביבוא אישי, יצירת מדרג ברור לחוקיות היבוא וקידום תכנית פרטנית להפחתת רגולציה בתחום הייבוא האישי בכל רשות מוסמכת


11:43 ,21.12.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת ההיגוי להסרת חסמים ביבוא אישי פרסמה אתמול את המלצותיה ומציינת כי ״יישום המלצות הוועדה צפוי להביא לכך שהצרכן הישראלי יוכל ליהנות מיבוא אישי של מוצרים באופן קל, נוח, שקוף וזול ועל ידי כך להפחית את יוקר מחייה ולהגדיל את מגוון המוצרים לצרכן״.

 

נזכיר כי בהחלטת ממשלה 2754 מיום ה-18 ביוני 2017, נקבע שיש להקים ועדה במטרה לבחון את החסמים ביבוא אישי. בוועדה השתתפו נציגים ממשרדים שונים, ביניהם נציגי משרד הכלכלה והתעשייה: מנכ"ל המשרד, מר שי רינסקי; הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה, מר אנואר חילף; סגן הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, מר איגור דסקלוביץ; עו"ד תהילה ורון ועוד.

 

הוועדה התחילה את פעילותה בסקירת סטטוס של ההמלצות הקיימות וביצוען וכן ביציאה לשימוע לציבור על מנת להבין את החסמים המשמעותיים ביותר לצמיחת היבוא האישי, על מנת למפות חסמים נוספים במטרה להסירם. הקו המנחה לפעילות הוועדה הוא להביא לצמצום החסמים הרגולטורים והמסחריים המרכזיים, תוך יצירת סטנדרטים אחידים ופשוטים ככל הניתן מול הרשויות המוסמכות, אשר כיום נותנות אישור לייבוא אישי עבור מוצרים מסוימים.

 

כעת הוועדה מפרסמת את המלצותיה על סמך סקירת החסמים העיקריים שנמצאו בתחום היבוא האישי. עיקרי ההמלצות מתוך דו״ח הוועדה הם: קביעת סטנדרט אחיד לכמות המותרת ביבוא אישי, יצירת מדרג ברור לחוקיות היבוא, קידום תכנית פרטנית להפחתת רגולציה בתחום הייבוא האישי בכל רשות מוסמכת, יצירת פלטפורמה רגולטורית נפרדת עבור ייבוא אישי, הנגשת המידע לצרכנים, קביעת ״אמנת שירות״.

 

על פי נתוני הוועדה היבוא האישי בישראל מוערך בכ-2.9 מיליארד שקל בשנת 2016,  שמהווה כ-40% מסך המסחר המקוון בישראל אשר התבצע על ידי 3.7 מיליון רוכשים. כמו כן, היבוא האישי נמצא במגמת גידול, כאשר בשנים האחרונות ניכר גידול משמעותי בהיקף היבוא האישי, במספר הרוכשים ובכמות החבילות המיובאות. יחד עם זאת, עולה כי על אף הצמיחה המשמעותית של היבוא האישי קיימים מספר חסמים משמעותיים בתחום.