הרפורמה בתקינה מתקדמת

ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה דיון ברפורמה. בדיון השתתף משה יחזקאל, חבר הנהלת ארגון הרכש והלוגיסטיקה בישראל


00:00 ,15.07.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

משה יחזקאל, חבר הנהלת ארגון הרכש והלוגיסטיקה בישראל, השתתף בדיון שנערך בוועדת הכלכלה של הכנסת, בנושא הרפורמה בתחום התקינה.

מדיניות התקינה מוסדרת משני דברי חקיקה עיקריים: חוק התקנים, המסמיך את מכון התקנים לקבוע מפרטי תקנים; וסמכות שר הכלכלה לקבוע מפרטי התקנים כתקניים רשמיים שמעמדם כתקנה בעלת פועל תחיקתי.

הרפורמה בתקינה נחוצה לאור מסקנות ועדת טרכטנברג, שקבעה כי שימוש בתקינה שאינו נדרש לשם הבטחת השימוש גורם לחסם הפוגע ברווחת העוסקים והצרכנים במשק.

הרפורמה נועדה לעזור למכון התקנים להתייעל במנגנון עדכני ובהשתפרות, כאשר התפיסה היא מה שמוכר בכל העולם, יכול להיות מוכר גם בישראל. המטרה היא לאפשר מסלול ירוק למוצרים על ידי הצהרות בבדיקות מדגמיות ותקן ישראלי ייחודי יתאפשר רק כאשר אין מענה בין לאומי.