ועדת קדמי המליצה על שורת הפחתת מכסים בשוק מוצרי המזון והצריכה

הוועדה הוקמה לאור מסקנות ועדת טרכטנברג והגישה השבוע את המלצותיה לשרי האוצר והתמ"ת


00:00 ,30.01.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

צוות קדמי המליץ לשרי האוצר והתמ"ת להפחית את המכסים על שורת מוצרי מזון וטובין חקלאיים מיובאים.

הצוות בראשות שרון קדמי הוקם לאור המלצות ועדת טרכטנברג. הצוות קיים שורת מפגשים עם נציגים שונים של שרשרת הייבוא ונתן את דעתו להשפעה שתהיה על הורדת המכסים על המועסקים במפעלים לייצור מזון ותוצרת חקלאית בישראל לאור יוקר מחירי המזון.

בנוגע למזון טרי, הצוות המליץ על הורדת המכסים של 40%-80% למוצרים שאינם מיוצרים בישראל, או שהיקפי הייצור בהם זניחים; בנוגע לבשר בקר טרי ההמלצה היא להוריד את המכסים ל-90% במתווה פוחת של ארבע שנים; לפי הדוח יש סיכום עם משרד החקלאות על פתיחת קרנטינה רביעית שתאפשר הבאת עגלים נוספים לישראל; המלצה להוריד את המכסים בהדרגה ל-30% בשתי פעימות, במקום 50% כיום, לבשר כבש קפוא וטרי; המלצה על הפחתה של 50% בפטם קפוא ו-25% בפטם טרי; המלצה על הפחתה ל-12% במתווה של ארבע שנים על טונה, במקום 30% כיום; המלצה על הפחתה ל-22% במתווה של ארבע שנים על יבוא נקניקים ומוצרי בקשר במקום 50% כיום; המלצה על הפחתה ל-12% במתווה של ארבע שנים על מיצי פירות במקום 35%-45% כיום; המלצה על הפחתה של 75% על פני שלוש שנים על יתר מוצרי המזון הטרי והמעובד, שבסופם יקבע שר האוצר את המשך יישום מתווה ההפחתה.

בדוח שהוגש לשרים שטייניץ ושמחון נקבע שעיתוי ההפחתה והיקפה במשך התקופה ייקבע בשים לב להסכמי הסחר הבינלאומיים ומגעים שמדינת ישראל מקיימת בנושא הסכמי סחר עם מדינות אחרות.