משרד הבריאות: פירות וירקות הוצאו מרשימת המזון הרגיש

במשרד הבריאות הוחלט על שינוי גישה ופרסום תקנות חדשות ומקלות בנושא יבוא מזון רגיש לפיה פירות ירקות ומזון ללא גלוטן הוצאו מרשימת המזון הרגיש. גם תדירות בדיקות המזון הרגיש תצומצם בחצי. התקנות ייכנסו לתוקף ב-9 לדצמבר


12:34 ,29.10.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

לאור העיכובים הרבים בשחרור מכולות מזון המכילות מזון רגיש מנמלי ישראל בעונת החגים האחרונה – תסריט שחוזר על עצמו מדי שנה – הוחלט במשרד הבריאות על שינוי גישה ופרסום תקנות חדשות ומקלות בנושא יבוא מזון רגיש. במשרד הבריאות הפנימו כי תדירות הדיגום שנקבעה בנוהל משנת 2015, על רקע עלייה ביבוא של מזון בכלל ובפרט מזון רגיש, גורמת לאי עמידה בזמני תגובה של המפקחים בתחנות ההסגר, עיכובים והשהיות בשחרור משולחים מהנמל, באופן שעלול להשפיע על איכות ותקינות המוצר, לקיצור חיי מדף של מוצרים דבר העלול בין היתר להוביל לייקור המחיר לצרכן.

 

נציין כי מינהל המזון הורה במשך ארבע פעמים רצופות על הפחתת תדירות הדיגום מאחת ל-3 חודשים לאחת ל-6 חודשים אולם הוראה זו תמה ב-1 באוגוסט 2019 ולא ניתנת להארכה נוספת. גם עובדה זו הביאה לרצון לשינוי התקנות והתאמתן למציאות בשטח.

 

על פי הודעת משרד הבריאות תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (הכרזה בדבר מזון רגיש), התש״ף-2019, פורסמו ברשומות בתאריך 10.10.2019, לפי סעיף 61 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו – 2015. התקנות ייכנסו לתוקפן בתום 60 ימים מיום פרסומן ברשומות, ומטרתן להחליף את רשימת המזונות הרגישים הקיימת שפורסמה בשנת 2016. התקנות החדשות ייכנסו לתוקף ב-9 בדצמבר 2019.

 

על פי התקנות המקלות פירות וירקות טריים הוצאו מרשימת המזון הרגיש ובנוסף, כלל המזונות ללא גלוטן הוצאו מרשימת המזון הרגיש. מעתה יבוא מוצרים אלו ייעשה תחת הכללים המקלים של יבוא מזון לא רגיש שמתבססים בעיקר על הצהרת היבואן וכוללות בדיקות בדיעבד של משרד הבריאות - לאחר השחרור מהנמל.

 

שינוי משמעותי נוסף במדיניות משרד הבריאות נחשף בתקנות החדשות לבדיקת משלוח של מזון רגיש – התש״ף-2019 אשר מטרתן לייעל את הפיקוח על משלוחי מזון רגיש בעת בדיקתם בתחנות ההסגר. על פי התקנות החדשות, שטיוטה שלהן הוגשה לאחרונה להערות הציבור באתר ״תזכירים״, מסתמן כי ישונו דרכי הבדיקה בתחנות ההסגר של מזון רגיש בכלל ומוצרי חלב בפרט. התיקון המוצע עתיד להפחית את תדירות בדיקות המעבדה בישראל של מזון רגיש מפעם ב-3 חודשים לפעם ב-6 חודשים. כמו כן תתקיים הפחתה של בדיקות המעבדה של מוצרי חלב על ידי שינוי שיטת הבדיקה כך ששיעור הדיגום הכולל בכל רגע נתון יעמוד בממוצע על 22% מתוך כלל המשלוחים של מוצרי החלב של יבואן מסוים ב-12 החודשים שקדמו למועד הגעת המשלוח.

 

נדגיש כי ההקלה בתדירות הדגימות לא תחול על ענפי המזון הרגישים ביותר של מזון ייעודי וכן מזון לתינוקות.

 

ממשרד הבריאות נמסר עוד כי ״שיטת בדיקת המשלוחים החדשה תייעל את אופן עבודת המפקחים וצפויה להפחית מהם עומס מיותר. משיח עם נציגי יבואנים החברים בלשכת המסחר ונציגי תעשיית המזון החברים בהתאחדות התעשיינים, במסגרת שולחנות עגולים שקיימנו עמם במטרה לייעל ולפשט את הרגולציה, עלה הצורך בקידום ההקלות בנושא״.