נחתמה אמנת מס בין ישראל לבין מלטה

ממשרד האוצר נמסר היום כי נחתמה אמנה למניעת כפל מס בין ישראל למלטה וכן נחתמה בראשי תיבות אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לפנמה


00:00 ,10.08.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

משרד האוצר בשיתוף עם אנשי רשויות המיסים הודיע על חתימה על האמנה עם מלטה ועל חתימה בראשי תיבות עם פנמה. האמנות תיכנסנה לתוקף לאחר סיום הליכי האשרור בשתי המדינות.

ממשרד האוצר נמסר כי האמנה שנחתמה עם מלטה מכילה סעיף החלפת מידע בין רשויות המיסים של שתי המדינות המבוסס על אמנת המודל של ארגון ה-OECD. שיעורי ניכוי המס במקור במדינה שבה מבוצע התשלום (מדינת המקור) נקבעו ל-5% מתשלומי ריבית ול- 0%-15% מדיבידנד. לגבי תמלוגים ורווח הון המיסוי יהיה רק במדינת תושבתו של המוכר. חברה שתעסוק בביצוע פרויקט בנייה במדינה האחרת, תחויב בה במס רק אם הפרויקט יימשך מעל ל-12 חודשים.

עוד נמסר כי האמנה עם פנמה נחתמה בראשי תיבות, מכילה אף היא סעיף החלפת מידע בין רשויות המיסים של שתי המדינות, המבוסס על אמנת המודל של ארגון ה-OECD. שיעורי ניכוי המס במקור במדינה שבה מבוצע התשלום (מדינת המקור) נקבעו ל-15% מתשלומי ריבית, דיבידנד ותמלוגים. חברה שתעסוק בביצוע פרויקט בנייה במדינה האחרת, תחויב בה במס רק אם הפרויקט יימשך למעלה מ- 9 חודשים.

הממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר, רו"ח פרידה ישראלי, אמרה כי "האמנות נחתמו כחלק ממדיניות משרד האוצר להרחיב את רשת האמנות עליהן חתומה ישראל, המקנות הקלות מתשלום מסי כפל הנובעים מהשקעות הדדיות מחד, ומאפשרות חילופי מידע בין רשויות המס של המדינות מאידך".