רשות המסים: ירידה של כ-26% ביבוא כלי רכב בינואר

בחודש ינואר 2020 נרשם יבוא בהיקף של 15,465 כלי רכב (פרטיים) לעומת 20,952 בינואר 2019. ביבוא כלי רכב מסחרי נרשמה ירידה של 2.9%


11:25 ,06.02.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה היום את נתוני יבוא מוצרים בני קיימא עבור חודש ינואר. 

 

מהנתונים עולה כי בחודש ינואר 2020 נרשם יבוא בהיקף של 15,465 כלי רכב (פרטיים) לעומת  20,952 בינואר 2019, ירידה בשיעור של 26.2%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב-728 כלי רכב לעומת 750 בינואר 2019, ירידה של 2.9%. ירידה ביבוא כלי רכב נוסעים מוסברת על ידי הקדמת יבוא כלי רכב לחודש דצמבר ערב השינוי במיסוי כלי רכב היברידיים. נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מינואר 2019.

 

נזכיר כי נתוני רשות המסים מתייחסים למעשה למכוניות המשתחררות ליבואנים מאחסנת בונדד בנמלים או במגרשים מגודרים. רספ״ן היא זו שמפרסמת את נתוני המכוניות שנפרקות מהאניות בנמלי ישראל מדי חודש, והם אינם זהים לנתוני רשות המסים. גם איגוד יבואני הרכב מפרסם מדי חודש נתונים אולם הם עוסקים במכירות ומסירות ללקוחות הסופיים.

 

סה״כ ערך כלל היבוא בחודש ינואר 2020 הסתכם בכ-5.9 מיליארד דולר, ירידה של 3.8% לעומת ערך היבוא בינואר 2019. הירידה מוסברת בחלקה על ידי ירידה בערך יבוא כלי רכב כתוצאה מהקדמת יבוא בדצמבר 2019. נתוני מגמה מצביעים על יציבות בערך יבוא החל מינואר 2019.