גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 16.01.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.67 +0.355
אירו 4.1953 +0.074
ליש"ט 4.7175 +0.308
100 יין 3.3832 -0.012
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

רשות המסים: עלייה של 22.4% ביבוא כלי רכב במהלך 2018

היקף יבוא כלי רכב נוסעים בשנת 2018 הסתכם ב-267,070 כלי רכב, לעומת 218,276 כלי רכב בשנת 2017. נרשמה ירידה של 16.1% ביבוא משאיות וטרקטורים במהלך 2018. מס הקנייה מיבוא רכבים עלה אף הוא בשיעור של 22.4% ועמד על 9.3 מיליארד שקל
07.01.19 / 10:59
רשות המסים: עלייה של 22.4% ביבוא כלי רכב במהלך 2018
07.01.19
רשות המסים: עלייה של 22.4% ביבוא כלי רכב במהלך 2018

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה הבוקר את נתוני יבוא מוצרים בני קיימא לחודש דצמבר 2018 ולשנה כולה. מהנתונים עולה כי היקף יבוא כלי רכב נוסעים בשנת 2018 הסתכם ב-267,070 כלי רכב, לעומת 218,276 כלי רכב בשנת 2017 - עלייה של 22.4%. במהלך דצמבר 2018 שוחררו ממכס 24,654 כלי רכב לעומת 24,484 כלי רכב במהלך דצמבר 2017.

 

מרשות המסים נמסר כי הכנסות המדינה מתשלום מס קנייה מיבוא כלי רכב עלו בשנת 2018 בשיעור של 22.4% כאשר ההכנסות עמדו על 7.62 מיליארד שקל בשנת 2018 לעומת 9.32 מיליארד שקל בשנת 2018.

 

בשנת 2018 יבוא הרכב המסחרי הסתכם ב-10,724 כלי רכב, ירידה של 2.6% לעומת שנת 2017. יחד עם זאת ההכנסות ממס קנייה דווקא רשמו עלייה של 4.8% כאשר ההכנסות במהלך 2017 עמדו על 495 מיליון שקל לעומת 518 מיליון שקל עבור 2018.

 

כמו כן נרשמה ירידה של 16.1% ביבוא משאיות וטרקטורים כאשר במהלך 2018 יובאו לישראל 12,299 משאיות וטרקטורים ואילו בשנת 2017 יובאו 14,662 משאיות וטרקטורים.

 

מרשות המסים נמסר כי במשך שנת 2017 נרשם יבוא נמוך של כלי רכב, ובתחילת שנת 2017 היה יבוא נמוך במיוחד הנובע מהקדמת יבוא כלי רכב בשנת 2016, זאת בשל הקדמת רכישות של כלי רכב טרם עדכון הנוסחה של המיסוי הירוק ב-1 בינואר 2017.

 

לאחר ירידה מתונה ביבוא כלי רכב נוסעים עד לחודש אוקטובר 2018, נתוני מגמה מצביעים על התייצבות ברבעון אחרון של 2018.

 

מרשות המסים נמסר כי בתחום מוצרי החשמל ואלקטרוניקה הסתמנה בשנת 2018 מגמה מעורבת ביבוא מוצרי חשמל הלבנים: במקררים ומייבשי כביסה חלה עלייה של 4.3% ו- 35.5% בהתאמה, במכונות כביסה ומדיחי כלים נרשמה ירידה של 13.5% ו-6.5% בהתאמה לעומת שנת 2017. יצוין כי מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנת 2018 ההוצאה לצריכת פרטית עלתה ב-4.1% לעומת 2017.

 

ביבוא אלקטרוניקה בידורית נרשמה עלייה בשנת 2018 לעומת 2017. יבוא טלוויזיות עלה ב-36.8% ויבוא מכשירי דיוידי עלה ב-36.3%. בשנת 2018 נרשמה ירידה ביבוא סיגריות בשיעור של 0.7%, זאת עקב המשך המעבר לטבק לגלגול.

 

ערך יבוא טבק אחר, הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, עלה בשנת 2018 בשיעור של 19.4%. הכנסות מס קנייה ממוצרי יוקרה ירדו בשנת 2018 לעומת 2017 בשיעור של 45.1% עקב ביטול מס הקנייה על מוצרי אלקטרוניקה בידורית שכללה גם טלוויזיות יקרות.

 

מרשות המסים נמסר כי סה״כ ערך היבוא בשנת 2018 הסתכם ב-71.5 מיליארד דולר – עלייה של 12% לעומת 2017. נתוני המגמה בשנת 2018 מצביעים על יציבות בערך היבוא לאורך השנה.

 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 926
פייסבוק

×