גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 18.09.2018
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.583 +0.533
אירו 4.1772 +0.149
ליש"ט 4.6924 +0.299
100 יין 3.1996 +0.408
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

רשות המסים תקדם שימוש בפתרונות טכנולוגיים

הקימה צוות שיבחן את התיקונים הנדרשים ב"הוראות ניהול ספרים" והתאמתם לשינויי חקיקה מהשנים האחרונות. בראש הצוות תעמוד תמר ברכה
02.10.17 / 13:58
רשות המסים תקדם שימוש בפתרונות טכנולוגיים
02.10.17
רשות המסים תקדם שימוש בפתרונות טכנולוגיים

מנהל רשות המסים, משה אשר, חתם על כתב מינוי להקמת צוות שיבחן את התיקונים הנדרשים ב"הוראות ניהול ספרים" והתאמתם לשינויי חקיקה מהשנים האחרונות ובין היתר, בחינת אפשרויות להפחתת רגולציה באמצעות פתרונות טכנולוגיים הקיימים היום במשק. בצוות, בראשות תמר ברכה, מנהלת תחום בכירה, הוראות וקבילות פנקסים, שותפים נציגים בכירים ממחלקות שונות ברשות המסים ונציגי הלשכות המקצועית.

 

הוראות ניהול ספרים הותקנו בשנת 1973 בפקודת מס הכנסה ובחוק מע"מ בשנת 1976. הוראות ניהול ספרים נועדו, בין היתר, לספק נתיב ביקורת ברור ואחיד למפקחי מס הכנסה ומבקרי חשבונות במע"מ בעת עריכת ביקורת לנישומים ועוסקים וכן על מנת לוודא כי משולם מס מלא ואמיתי בהתאם לדרישות החוק.

 

במהלך השנים נערכו מספר תיקונים אשר ניסו להתאים את הוראות ניהול ספרים להתפתחות הכלכלה בכלל והטכנולוגיה בפרט, תוך שמירה על יכולת מעקב אחר הליך הפקת ההכנסות. אך  ההתפתחות הטכנולוגית המואצת בשנים האחרונות מספקת הזדמנות לשינויים מהותיים והקלה משמעותית בתחום.

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 923
פייסבוק

×