אושר חוק ״עוקף יהב״ בוועדת הפנים

ועדת הפנים אישרה את חוק רישוי עסקים לפיו עסק שיש בפעילותו חשיבות לאומית יוכל לקבל רישיון ממשרד הפנים ולא מהרשות המקומית כפי שהיה עד כה. יונה יהב: נוחת טייקון ממיאמי ביץ׳ וכולם רוצים לעזור לו


13:56 ,22.02.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת הפנים בראשות ח״כ יואב קיש אישרה אתמול את חוק רישוי עסקים. על פי הצעת החוק, הממשלה רשאית להחליט כי עסק שיש בפעילותו חשיבות לאומית, יוכל לקבל רישיון עסק, שלא כמקובל היום, על ידי הרשות המקומית, אלא באמצעות מנגנון אחר. החוק לא בא לשנות את הליך רישוי העסקים, אלא את הסמכות שתוכל להעניק את הרישוי בעסקים שיוכרו כבעלי חשיבות לאומית. חוק זה שכה לכינוי ״חוק עוקף יהב״ שכן ראש עיריית חיפה איים להשתמש בסמכותו ולבטל את רישיון העסק של חברת חיפה כימיקלים. 

 

המנגנון המוצע בחוק: בדיקת צוות מנכ״לי משרדי ממשלה (משרד רוה״מ, משרד הפנים, משרדי האוצר, הגנת הסביבה והכלכלה), שייקרא ״הצוות המייעץ״, שימליץ כי אכן מדובר בעסק בעל חשיבות לאומית, והעברת ההמלצה לממשלה, שתקבל את ההכרעה הסופית.

 

לאחר שהממשלה תחליט שמדובר בעסק בעל חשיבות לאומית, משרד הפנים יעניק לה רישיון עסק, לאחר שיבדוק מול הגופים המאשרים שהעסק עומד בכל הדרישות, כגון היתר בניה כחוק ועל פי התב״ע, תנאי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, דרישות רשות הכבאות, וכו׳. הרישיון לא יינתן, אלא אם ניתנה לראש הרשות המקומית הזדמנות להביע עמדתו.

 

הוועדה בדיוניה שינתה את הנוסח הממשלתי בשלושה נושאים עיקריים: ראשית הגדירה בדיוק מה הקריטריונים בהם ניתן יהיה להפעיל את הסמכות. שנית הוסיפה לצוות המייעץ הממליץ על הכרה במפעל בעל חשיבות לאומית את מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה ומנכ״ל משרד הכלכלה. ושלישית הוועדה קבעה בחוק חובת שקיפות באמצעות פרסום טיוטת ההחלטה באתר משרד רוה״מ וכן ניתנה לציבור אפשרות להגיב על החלטת הצוות המייעץ במהלך 21 יום.

 

ראש עיריית חיפה, יונה יהב: ״אני מקווה שכל אחד שואל את עצמו איך נוחת טייקון ממיאמי ביץ׳ וכולם רוצים לעזור לו. אמרו לנו שברגע שלא תהיה אמוניה בתי חולים ומפעלים יקרסו והרבה פועלים יהיו ברחובות. שמעתם על בית חולים או מפעל שנסגר? כבר שנה אין אמוניה. חיפה כימיקלים רוצה להיות בת ערובה כדי שפה יתנהל הדיון הזה. מה קרה שכולם נרתמים לעזור לאחר שיש פסק דין חלוט שלא משתמע לשתי פנים, שמדובר בסכנה?״

 

יו״ר הוועדה יואב קיש: ״יכול להיות שהצורך התעורר עם חיפה כימיקלים, אבל החוק לא נוגע רק לעיריית חיפה ובוודאי שלא רק למפעל חיפה כימיקלים. שמעתי שגם בבתי הזיקוק יכול להיות שלא יקבלו רישיון. משרד הגנת הסביבה שיקבע את תנאי הרישיון לא פחות מקצועיים מכם ואישורם נדרש על פי הצעת החוק. לא ייתכן שלרשות מקומית תהיה זכות וטו לגבי מפעלים שיש להם משמעות לאומית״.

 

כל הסתייגויות האופוזיציה לחוק נדחו. התקבלה הסתייגות יו״ר הוועדה, ח״כ יואב קיש, לפיה החלטת צוות המנכ״לים המייעץ תתקבל לאחר ששוכנע שהתקיימו התנאים: 1. העסק מסייע לייצור או אספקה של מוצר חיוני למשק. 2. פעילות העסק היא בעלת השפעה שאינה נוגעת לרשות המקומית בה נמצא העסק בלבד. 3. קיימים תנאים אחרים הנובעים מאינטרס ציבורי חשוב שבגינם יש צורך ברישוי העסק. הסתייגותו של קיש התקבלה בהצבעה.

 

ח״כ יעל כהן פארן טענה שתנאי מספר 3 הוא נושא חדש, אך ועדת הכנסת קבעה שלא מדובר בנושא חדש.