הממשלה אישרה את תכנית ״רשת ביטחון 2020-2021״

התכנית כוללת רשת ביטחון לשכירים בחל״ת, לעצמאים ולעסקים, פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות, סיוע לאוכלוסיות מיוחדות, מענה בריאותי ואכיפתי בסך של 3.5 מיליארד שקל


09:16 ,14.07.2020 מאת: מערכת פורט2פורט
הממשלה אישרה טיוטת חוק הכוללת מספר נושאים בתוכנית הכלכלית שמחייבים שינוי חקיקה: הרחבת הזכאות לדמי אבטלה, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, סיוע לעצמאים ולעסקים, הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים ופטור ממס על משיכת הכספים מקרן השתלמות.
 
 
 
בנוסף, אישרה הממשלה טיוטת חוק להרחבת המסגרת התקציבית לשנים 2020-2021 ב-24 מיליארד ש״ח לצורך הרחבה ומימוש התוכנית. טיוטות החוק יובאו לאישור הכנסת באופן מיידי.
 
 
 
מצ״ב פירוט התוכנית הכלכלית כפי שאישרה הממשלה:
 
 
רשת ביטחון לשכירים בחל״ת:
 
הטבות בדמי האבטלה:
 
דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני 2021 או עד ירידת האבטלה מתחת ל-10%. מתחת ל-10% ירדו דמי האבטלה ל-75% מקצבת האבטלה. עם ירידת שיעור האבטחה מתחת ל-7.5% תיפסק הארכת הזכאות בתום 30 יום. להלן הפירוט:
 
 • ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה.
 • קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים.
 • תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021.
 • הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר (החל מחודש יולי 2020)
 • התאמת מנגנון החל״ת: קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום בלבד - יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.
 • מענק הסתגלות: תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 ש״ח לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש דצמבר 2020 - יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.
 
 
רשת ביטחון לעצמאיים ולעסקים:
 
מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי –יוני 2020: המענק המיידי שולם זה מכבר למעל 300,000 עצמאים ובעלי עסקים ע״י רשות המסים וצפוי להיכנס בימים הקרובים לחשבונות הבנק. כשליש מהזכאים קיבלו את המענק המקסימלי על סך 7,500 שקל. סך המענקים ששולמו עומד על 1.8 מיליארד ש״ח. הממשלה אישרה את ההחלטה אתמול לביצוע מיידי.
 
 
מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים:
 
עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 640 אלף ש״ח בשנה שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 שקל. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.
 
 
מענק סיוע לעסקים:
 
עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון ש״ח, ושמחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק כמפורט:
 
עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף ש״ח - מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-6,000 שקל לחודשיים כמפורט:
 • * עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי - 3,000 שקל
 • * 100-200 אלף ש״ח מחזור שנתי – 4,000 שקל
 • * 200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 שקל
 • * עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף ש״ח- 100 מיליון שקל - מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף ש״ח (עד ל-15% מהמחזור השנתי).
 
 
מענק סיוע לעסק חדש:
 
מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 המשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021:
 
 •  * עוסק פטור (עד 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 3,000 שקל.
 •  * עוסק מורשה (מעל 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 4,000 שקל.
 
 
מענק ארנונה:
 
לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות החזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני 2021.
 
 
 
הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים:
 
הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים - הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים גדולים בכ-28 מיליארד שקל והעמדתה על סך של 50 מיליארד שקל. הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. מדובר בהרחבה משמעותית של התכונית שתאפשר לעסקים רבים לקבל אשראי בתנאים אטרקטיביים. הרחבת הקרן דורשת את אישור ועדת הכספים.
 
 
 
 
הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021. דרוש אישור כנסת.
 
 
 
נושאים נוספים:
 
פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות: משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-10,500 שקל בחודש (השכר הממוצע), כהוראת שעה למשך 6 חודשים. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.
 
הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים: משיכת עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.
 
תכנית האצה בסך של 5 מיליארד שקל: תיקבע בהמשך, בין השאר לפי יעילות הפרויקט, יכולת ביצוע והשפעה על תעסוקה. אופן המימוש יסוכם בהמשך.