גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 17.01.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.688 +0.272
אירו 4.2051 +0.375
ליש"ט 4.7606 +0.592
100 יין 3.3902 +0.32
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

משרד האוצר: החשב הכללי מקדם את תכנית ׳תשתיות 2030׳

החשב הכללי אישר לחברות ביטוח בינלאומיות לספק ערבויות למכרזים ממשלתיים. רוני חזקיהו: הדבר יאפשר הוזלת הערבויות עבור הספקים, ויחשוף את המשק לגופים פיננסיים בינלאומיים
19.12.18 / 11:38
משרד האוצר: החשב הכללי מקדם את תכנית ׳תשתיות 2030׳
19.12.18
משרד האוצר: החשב הכללי מקדם את תכנית ׳תשתיות 2030׳

במסגרת תכנית ׳תשתיות 2030׳ להרחבת ההשקעה הממשלתית בפרויקטי תשתית והסרת חסמים בתחום, אישר היום החשב הכללי, רוני חזקיהו מתן ערבויות מכרז, ביצוע וכו׳ הנדרשות במכרזים ממשלתיים, על ידי חברות ביטוח בינלאומיות העומדות בתנאי סף נדרשים.

 

ההוראה, המוסדרת במסגרת הוראת תכ״מ בנושא ערבויות, תאפשר את הגדלת היצע הערבויות לספקים המתמודדים במכרזים ממשלתיים, ובכך תגדיל את התחרות על מתן הערבויות, תפחית את עלותן של הערבויות ותאפשר כפועל יוצא מכך את הוזלת הצעות המחיר במכרזי התשתית. כמו כן, האפשרות למתן ערבויות באמצעות חברות ביטוח זרות צפויה להכניס לשוק המממנים בארץ שחקנים חדשים וכך להגדיל את היקף ההשקעות בישראל.

 

ההוראה אושרה בהתאם לתיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי).

 

החשב הכללי, רוני חזקיהו: ״אחד היעדים החשובים של תכנית ׳תשתיות 2030׳ להרחבת ההשקעה הממשלתית בתשתיות בישראל הוא הגדלת היצע המימון, ובכלל זה העמדת הערבויות במכרזי התשתית. מתן אפשרות לחברות ביטוח בינלאומיות מרכזיות לספק ערבויות למכרזי הממשלה תאפשר את הוזלת הערבויות עבור הספקים, ותחשוף את המשק לגופים פיננסיים בינלאומיים. זהו אחד הצעדים הראשונים שאנו מבצעים במסגרת ׳תשתיות 2030׳, ורבים נוספים נמצאים בתהליכי אישור מתקדמים״.

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 926
פייסבוק

×