משרד האוצר: החשב הכללי מקדם את תכנית ׳תשתיות 2030׳

החשב הכללי אישר לחברות ביטוח בינלאומיות לספק ערבויות למכרזים ממשלתיים. רוני חזקיהו: הדבר יאפשר הוזלת הערבויות עבור הספקים, ויחשוף את המשק לגופים פיננסיים בינלאומיים


11:38 ,19.12.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

במסגרת תכנית ׳תשתיות 2030׳ להרחבת ההשקעה הממשלתית בפרויקטי תשתית והסרת חסמים בתחום, אישר היום החשב הכללי, רוני חזקיהו מתן ערבויות מכרז, ביצוע וכו׳ הנדרשות במכרזים ממשלתיים, על ידי חברות ביטוח בינלאומיות העומדות בתנאי סף נדרשים.

 

ההוראה, המוסדרת במסגרת הוראת תכ״מ בנושא ערבויות, תאפשר את הגדלת היצע הערבויות לספקים המתמודדים במכרזים ממשלתיים, ובכך תגדיל את התחרות על מתן הערבויות, תפחית את עלותן של הערבויות ותאפשר כפועל יוצא מכך את הוזלת הצעות המחיר במכרזי התשתית. כמו כן, האפשרות למתן ערבויות באמצעות חברות ביטוח זרות צפויה להכניס לשוק המממנים בארץ שחקנים חדשים וכך להגדיל את היקף ההשקעות בישראל.

 

ההוראה אושרה בהתאם לתיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי).

 

החשב הכללי, רוני חזקיהו: ״אחד היעדים החשובים של תכנית ׳תשתיות 2030׳ להרחבת ההשקעה הממשלתית בתשתיות בישראל הוא הגדלת היצע המימון, ובכלל זה העמדת הערבויות במכרזי התשתית. מתן אפשרות לחברות ביטוח בינלאומיות מרכזיות לספק ערבויות למכרזי הממשלה תאפשר את הוזלת הערבויות עבור הספקים, ותחשוף את המשק לגופים פיננסיים בינלאומיים. זהו אחד הצעדים הראשונים שאנו מבצעים במסגרת ׳תשתיות 2030׳, ורבים נוספים נמצאים בתהליכי אישור מתקדמים״.