משרד הכלכלה: 40 מיליון שקל לקליטת עובדות ועובדים חדשים

בעקבות משבר הקורונה והשפעתו על שוק העבודה, השנה חלו הקלות משמעותיות בתנאי המסלול. הרשות להשקעות יוצאת במסלול המתמרץ מעסיקים/ות לקלוט עובדות ועובדים חדשים בשוק העבודה


12:49 ,12.08.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה מפרסמת את מסלול תעסוקה 4.17 לשנת 2020 בהיקף מענקים של 40 מיליון שקל. התוכנית מסייעת למעסיקים/ות בקליטת עובדות ועובדים חדשים ששיעור השתתפותם בשוק העבודה נמוך: האוכלוסייה הערבית (לרבות בדואים, צ׳רקסים ודורזים), חרדים, אנשים עם מוגבלות, הורים יחידים ותושבי אזורי עדיפות לאומית.

 

הסיוע יינתן לחברות שעיסוקן העיקרי הוא באחד מענפי התעשייה, היי-טק, או באחד מענפי השירותים המפורטים בתנאיי המסלול. סכום הסיוע עבור כל עובד הינו  30% - 20% מתוך עלות שכר העובד (מינימום 6,890 שקל ברוטו ועד 16,000 שקל) לתקופה של עד שנתיים, כך שעל כל עובד ניתן לקבל מענק של עד 115,000 שקל.

 

השנה, לאור המשבר בשוק התעסוקה, נעשו הקלות משמעותיות בכלל המסלולים ונוסף מסלול מהיר המתמרץ מעסיקים לקלוט עובדים אשר אינם זכאים למענק ע״פ חוק עידוד התעסוקה לרבות עובדים מהציבור הכללי בפריפריה.

 

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ: ״תכנית התמרוץ המעודדת העסקת עובדים מאוכלוסיות מוחלשות ומהפריפריה, בעלות כוללת של 40 מיליון שקל, היא עוד צעד להניע את המשק ולהחזיר עובדים למעגל העבודה בשכר הולם. אנו נמשיך להפעיל תכניות נוספות בעתיד הקרוב, ויחד עם מתווה המודל הגרמני, אותו גיבשתי והצגתי לוועדת הכלכלה, נוכל להחזיר מאות אלפי עובדים למעגל העבודה בזמן קצר״.

 

 

להוראה שלושה תתי מסלול:

 

מסלול מהיר קורונה – למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק שמתחייב לקלוט עובדים החל מהעובד הראשון. במסלול זה ניתן להעסיק עובדים שלא זכאים למענק לפי חוק עידוד תעסוקה שאושר בחודש יוני, ובכלל זה עובדים מהציבור הכללי באזורי עדיפות לאומית ובירושלים, בנוסף לעובדים מהאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך בכל הארץ. לאור אופיו המיוחד של מסלול זה, מגישי בקשות במסלול זה ידונו תחילה בשיטת כל הקודם זוכה, ההתחייבות לשנה בלבד, יינתן פטור מהגשת ערבות, אין חובה בדיווח על משרות בסיס, התשלום יינתן מיד לאחר הדיווח ודמי ההגשה למסלול זה הופחתו משמעותית.

אזורי עדיפות לאומית וירושלים – למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק שמתחייב לקלוט לפחות 3 עובדים, כאשר  לפחות 70% מהעובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

כל הארץ - למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק שמתחייב לקלוט לפחות 3 עובדים , כאשר  לפחות 90% מהעובדים החדשים מעבר למשרות הבסיס, יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

 

לצד מסלול חדש, תוקנו גם שני המסלולים המוכרים במסגרת ההוראה, כך שהיום היא מקלה יותר עם המעסיקים ומרחיבה את מעגל המעסיקים שזכאים לקבל את סיוע המדינה בהשתתפות בשכר העובדים.

 

המועד האחרון להגשת הבקשות הינו 13.09.2020. בכוונת הרשות להשקעות לקיים כנס הסברה ומידע למעסיקים בזום, וכן יסופק מענה טלפוני ע״י נציגי היחידה.

 

יגאל גורביץ, מנהל מסלולי תעסוקה וסמנכ״ל הרשות להשקעות, ציין כי: ״מסלול 4.17 הינו מסלול ייחודי לתמרוץ העסקת עובדים חדשים מאוכלוסיות ששיעור השתלבותם בשוק העבודה נמוך ומאזורי עדיפות לאומית. מסלול זה חיוני לצורך שילובם בתעסוקה של קבוצות אוכלוסייה נבחרות, במיוחד בעת הזו בה למדנו כי אוכלוסיות אלו הן הנפגעות העיקריות מהמשבר שהביא עמו נגיף הקורונה לשוק התעסוקה״.