סיוע של 1.2 מיליון לתעשייה בהתגוננות מפני הסייבר

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף מערך הסייבר הלאומי ואגף התקציבים במשרד האוצר מפרסמים הקצאה נוספת לתכנית ייעודית לתמרוץ שיפורה של רמת הגנת הסייבר במפעלים חיוניים תעשייתיים


12:08 ,27.11.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

התכנית מיועדת לארגונים שבבעלותם מפעלים תעשייתיים חיוניים וספקי שירותים קיומיים שעיקר פעילותם מערבת בקרים תעשייתיים. הארגונים המשתתפים בתכנית זכאים לתמיכה כספית בהיקף 50% מעלויות סקר סיכונים ארגוני, המהווה תשתית לתכנית לשיפור הגנת הסייבר ו-40% מעלויות ההצטיידות וההטמעה של מערכות ושירותים להגנת סייבר לפי אותה תכנית.

 

סך התקציב הכולל עבור מקצה זה הינו 1.2 מיליון שקל. ההקצאה תהיה בשיטת ״כל הקודם זוכה״ ובהתאם לעמידה בתנאי סף, וסך המענק לתאגיד הינו עד 225 אלף שקל. המועד האחרון להגשת בקשות הינו 1/12/2019 עד השעה 14:00.

 

יגאל אונא, ראש מערך הסייבר הלאומי: ״התכנית היא חלק ממגוון הכלים שמציע מערך הסייבר לחיזוק יכולות הגנת הסייבר של המשק האזרחי. מיקוד התכנית במפעלים חיוניים נועד להבטיח את רציפות התפקוד של המשק בחירום, ומדגיש את מקומו של תחום הסייבר כנדבך מרכזי בהתמודדות עם תרחישי חירום״.

 

ד״ר נחום איצקוביץ, מנהל הרשות להשקעות: ״התכנית לשיפור רמת הגנת הסייבר במפעלים תעשייתיים חיוניים חשובה בימי רגיעה כמו גם בימי מתח בטחונים. אין אנו יודעים מתי עשויה להתרחש מתקפת סייבר אשר עלולה להשבית את תפקודם של מפעלים תעשייתיים חיוניים ולכן אסור לנו להיות שאננים ולנקוט בגישה של ׳שב ואל תעשה׳. תכנית צנועה זו מכוונת לסייע למפעלים חיוניים אלו להתמודד עם סוגיה זו״.