20 מיליון שקל לקידום הדיגיטציה בעסקים קטנים ובינוניים

תכנית הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה: עד חצי מיליון שקלים יינתנו כסיוע לעסקים אשר יבצעו השקעות לקידום המחשוב בעסק ויביאו לגידול בפריון ולשיפור בכושר התחרות


12:16 ,01.08.2022 מאת: מערכת פורט2פורט

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה יוצאת בתכנית סיוע לקידום הכנסת דיגיטציה ומערכות מחשוב לעסקים. במסגרת התוכנית, לה יוקצו 20 מיליון שקל, ייהנו עסקים מהשתתפות של עד חצי מיליון שקל, לעסק שיבצע השקעות לקידום המחשוב ואשר יביאו לגידול בפריון וישפרו את כושר התחרות של עסקים אלו. קול קורא בענין זה מפורסם בימים אלו.

 

מטרת התוכנית הינה ייעול התפעול של העסקים והקלה בניהול התהליכים, באופן שיביא לשיפור התוצאות העסקיות, זאת באמצעות שימוש בכלים דיגיטליים ומערכות מחשוב. נוכח רמת הפריון של העסקים בישראל, הנמוכה בהשוואה למדינות ה-OECD, שימוש זה בדיגיטציה יכול לשפר ממדים אלו.

 

סקר של הלמ״ס למדידת רמת הדיגיטציה של העסקים בישראל (סקר שימושים בטכנולוגיות מידע ותקשורת ICT והגנת סייבר בעסקים) שפורסם בנובמבר 2011, הראה כי רמת הדיגיטציה של העסקים בישראל נמוכה בהשוואה למדינות באירופה. כן ניתן לראות בסקר כי שיעור העסקים המשתמשים במערכת CRM (מערכת לניהול קשרי לקוחות) עומד על 25% בלבד בישראל לעומת ממוצע של 33% במדינות האיחוד האירופי.

 

במחקר שנערך במשרד הכלכלה והתעשייה לצורך השוואה בינלאומית של הפער הדיגיטלי בענפיה אירוח, האוכל והמסחר, עולה שישראל נמצאת מתחת לממוצע האיחוד האירופי בכל סוגי הטכנולוגיות שנבחנו.

 

על מנת לסייע לעסקים קטנים ובינוניים להטמיע כלים דיגיטליים ומערכות מחשוב, להעלות את המודעות ליתרון בשימוש בכלים אלו ולהפחית את החשש מהסיכון הנתפס אל מול העלויות הנדרשות, יצאה כאמור הסוכנות לעסקים בתוכנית. הסיוע לעסקים שיזכו, יינתן כהשתתפות בגובה של 40% מהוצאות מוכרות ועד לתמיכה של 500,000 שקל בהוצאות שנוטלים על עצמם אותם עסקיים המתחייבים להטמיע תהליכי מחשוב חדשניים. התכנית תומכת בעסקים מתחומי המסחר והשירותים והתעשייה המסורתית, בעלי מחזור כספי שנתי של עד 100 מיליון שקל.

 

נעמי הימיין-רייש, סגנית מנהל הסוכנות לעסקים קטנים והבינויים: ״העסקים בישראל בכלל והקטנים והבינוניים בפרט, משתמשים פחות בכלים דיגיטליים לעומת מקביליהם ב-OECD. התכנית תסייע להעלות את המודעות בקרב העסקים לחשיבות שבשימוש בכלים אלו והסיוע הממשלתי יסייע בכניסה לתהליכים אלו. בעקבות הצלחת המסלול בשנים קודמות, הורחבה התכנית גם לעסקים מתחום המסחר והשירותים, מתוך תקווה לראות כמה שיותר עסקים המעוניינים להטמיע מערכות מחשוב שיאפשרו להם להתנהל בצורה יעילה יותר ולשפר את הפריון״.