9 מיליארד דולר עודף בחשבון השוטף של ישראל

בסיכום מאזן התשלומים לשנת 2014 חל גידול של 24.7 מיליארד דולר בהשקעות פיננסיות של תושבי ישראל בחו"ל, וגידול של 9.5 מיליארד דולר בהשקעות של תושבי חו"ל בישראל


12:48 ,16.03.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

העודף בחשבון השוטף הסתכם ב-9 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של כ-7 מיליארד דולר בשנת 2013, ועודף של כ-2 מיליארד דולר בשנת 2012.

 

העודף בחשבון הסחורות והשירותים עמד על 3.7 מיליארד דולר, בדומה לעודף של 4.2 מיליארד דולר בשנה קודמת, ולאחר עודף של 0.4 מיליארד דולר בלבד בשנת 2012.

 

גידול של 24.7 מיליארד דולר חל בהשקעות הפיננסיות של תושבי ישראל בחו"ל, בהמשך לגידול של 22.3 מיליארד דולר בשנת 2013 ולאחר גידול של 8.3 מיליארד דולר בשנת 2012.

 

ההשקעות הפיננסיות של תושבי חו"ל בישראל עלו ב-9.5 מיליארד דולר, בהמשך ל-12.4 מיליארד דולר בשנת 2013, ולעומת עלייה של 1.1 מיליארד דולר בשנת 2012.

 

יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו ב-7.4 מיליארד דולר, בהשוואה לעלייה של 4.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת, והסתכמו בסוף השנה ב-86.1 מיליארד דולר.

 

העודף בחשבון השוטף, לאחר ניכוי עונתיות, הסתכם ב-2.1 מיליארד דולר, לאחר עודף של 1.0 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

 

ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל עלו ב-6.6 מיליארד דולר בהמשך לעלייה של 5.6 מיליארד ברבעון הקודם. ההשקעות של תושבי חו"ל בארץ עלו ב-1.0 מיליארד דולר לאחר עלייה של 2.8 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

 

ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל בשנת 2014 הסתכמו ב-4.0 מיליארד דולר, לאחר 4.7 מיליארד דולר בשנת 2013, ו-3.3 מיליארד דולר בשנת 2012.

 

ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל הסתכמו ב-6.4 מיליארד דולר בשנת 2014, בהשוואה ל-11.8 מיליארד דולר בשנת 2013.

 

יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו בשנת 2014 ב-7.4 מיליארד דולר, בהשוואה לעלייה של 4.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת. בשנת 2014 רכש בנק ישראל 7 מיליארד דולר, מתוכם נרכשו 3.5 מיליארד על פי תוכנית הרכישות, שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין

 

העודף בחשבון השוטף ברבעון האחרון של שנת 2014, לאחר ניכוי עונתיות, הסתכם ב-2.1 מיליארד דולר, לאחר עודף של 1.0 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2014. העלייה נובעת בעיקר מירידה בגירעון בחשבון הסחורות – מגירעון של 2.5 מיליארד דולר ברבעון שלישי של 2014 ל-1.8 מיליארד דולר ברבעון הרביעי.

 

חשבון הסחורות והשירותים, לאחר ניכוי עונתיות, הסתכם בעודף של 1.1 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2014, לאחר עודף של 0.2 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2014.

 

הגירעון בחשבון הסחורות - יצוא פחות יבוא, ברבעון הרביעי של 2014, בניכוי גורמים עונתיים, הסתכם ב-1.8 מיליארד דולר.

 

העודף בחשבון השירותים ברבעון הרביעי של 2014, לאחר ניכוי עונתיות, הסתכם ב-2.9 מיליארד דולר, עלייה של 5.6% בהשוואה לרבעון הקודם.