גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 17.12.2018
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.771 +0.48
אירו 4.2586 -0.258
ליש"ט 4.7458 -0.051
100 יין 3.322 +0.402
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

איגוד לשכות המסחר: יצוא השירותים תרם לעלייה ביצוא ב-2017

יצוא המסחר והשירותים מישראל גדל ב-8.2% בשנת 2017. לין: קובעי המדיניות טרם עיכלו את השינוי במבנה המשק, הם עדיין סבורים שיש לעודד רק יצוא מוצרי תעשיה״
07.01.18 / 12:57
איגוד לשכות המסחר: יצוא השירותים תרם לעלייה ביצוא ב-2017
07.01.18
איגוד לשכות המסחר: יצוא השירותים תרם לעלייה ביצוא ב-2017

התורם העיקרי לעלייה ביצוא הישראלי בשנת 2017 הינו יצוא שירותים. כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר, על בסיס אומדנים מוקדמים לשנת 2017 של הלמ״ס.

 

על פי הסקירה יצוא השירותים בשנת 2017 רשם עליה של 8.2% לעומת 2016 והסתכם ב 158.5 מיליארד שקל; ביצוא הסחורות נרשמה ירידה של 1.9%- בשנת 2017 לעומת השנה הקודמת והסתכם ב 204.6 מיליארד שקל. סך כל יצוא הסחורות ושירותים מישראל בשנת 2017 רשם עלייה בשיעור של 2.3% לעומת שנת 2016 והסתכם בכ-363.1 מיליארד שקל. 

 

לדברי עו״ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: ״נמשכת ומתקבעת המגמה של גידול במשקל השירותים בייצוא לעומת קיטון בייצוא מוצרים, על אף הטבות המס המורעפות רק על יצוא מוצרים. אולם קובעי המדיניות טרם עיכלו את השינוי במבנה המשק ואף את השינויים במבנה הייצוא. הם עדיין סבורים שיש לעודד רק יצוא מוצרי תעשיה״.

 

עוד עולה מהסקירה כי השיעור היחסי של יצוא השירותים מתוך כלל היצוא הולך וגדל לעומת ירידה בשיעור היחסי של יצוא הסחורות מתוך כלל יצוא הסחורות והשירותים. כך בשנת 2011 יצוא הסחורות היווה 67% מסך היצוא ויצוא השירותים היווה 33% מסך היצוא, ואילו בשנת 2017 צמח שיעורו היחסי של יצוא השירותים ל- 43% לעומת שיעור יצוא הסחורות אשר ירד ל- 57%.

 

בממוצע בשש השנים האחרונות יצוא הסחורות רושם ירידה שנתית של 1.8% לעומת עליה שנתית ממוצעת של 5.8% ביצוא השירותים.

 

ניתוח מרכיבי יצוא השירותים מראה כי תחום יצוא שירותי התיירות (הכולל פעילות משרדי נסיעות ותיירות; הוצאות בארץ של תיירים מחו״ל ועובדים זרים המועסקים בישראל), רשם עלייה של 11.6% בשנת 2017, שהם 1.7 מיליארד שקל, והסתכם בכ-20 מיליארד שקל.

 

תחום יצוא שירותים אחרים, הכולל את כל תחומי השירותים האחרים (שירותי מחשוב ותוכנה; שירותי מו״פ; שירותי הובלה; מכירה של חברות הזנק לחו״ל ושירותים אחרים), רשם עלייה של כ-7.7%, שהם 3.2 מיליארד שקל, והסתכם בכ-138.5 מיליארד שקל.

 

ניתוח מרכיבי יצוא הסחורות מראה כי ביצוא היהלומים נרשמה ירידה של 13.5%- בשנת 2017, שהיא קיטון של 3.2 מיליארד שקל, והסתכם ביצוא של 25.3 מיליארד שקל. יש לציין כי למעשה חלק ניכר מיצוא היהלומים הוא יצוא של שירותים כגון שירותי הערכה ושירותי מסחר.

 

היצוא החקלאי רשם ירידה של 1.1%- לעומת שנת 2016, שהיא 174 מיליון שקל, והסתכם ב-4.3 מיליארד שקל.

 

היצוא התעשייתי רשם ירידה של 0.1%- לעומת שנת 2016, שהיא קיטון של 7.8 מיליארד שקל, והסתכם בשנת 2017 בכ-175 מיליארד שקל.

 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 925
פייסבוק

×