גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 17.02.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.641 -0.573
אירו 4.106 -0.509
ליש"ט 4.6608 -0.633
100 יין 3.2995 +0.045
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

גידול של 7.3% בייצור התעשייתי בחודשים מאי - יולי 2008

בחודשים ינואר - יולי של שנת 2008 גדל הייצור התעשייתי ב-10.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
21.09.08 / 00:00

בחודשים ינואר - יולי של שנת 2008 גדל הייצור התעשייתי ב-10.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
 
בחודשים ינואר - יולי של שנת 2008 גדל הייצור התעשייתי ב-10.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד,זאת על פי נתונים מנוכי עונתיות.
 
על פי נתוני המגמה נרשמה בחודשים מאי - יולי 2008 עלייה של 7.3% בחישוב שנתי בייצור בתעשייה, זאת בהמשך לעלייה של 15.1% בשלושת החודשים הקודמים (פברואר - אפריל 2008). עיקר העלייה מתבטא בענפי הטכנולוגיה העילית. בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית לעומת זאת, נרשמה ירידה של 4.9% בחישוב שנתי.
 
בענפי הטכנולוגיה המעורבת - עילית ובענפי הטכנולוגיה המסורתית נרשמה בשלושת החודשים האחרונים על פי  נתוני המגמה, עלייה בחישוב שנתי בייצור בתעשייה, 6.1% ו-2.3% בהתאמה. נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) אלה מתבססים על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה עם משרת שכיר אחת לפחות.
 
השינויים במדד הייצור התעשייתי הינם אומדן לשינויים בערך המוסף בענפי התעשייה. המדד מחושב בעיקר על פי אינדיקטורים של פדיון במחירים קבועים וכמויות ייצור מוצרים. הפדיון במחירים קבועים מתקבל מניכוי, לפי ענף, של נתוני הפדיון במחירים שוטפים במדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים (בשקלים) ומדד מחירי היצוא (בדולרים). הנתונים לרבע השני, אפריל-יוני 2008, תוקנו לאחר הכללת השינוי במחירי היצוא התעשייתי, שעלו ב- 7.7% בדולרים (ללא יהלומים) לעומת הרבע הראשון של השנה.
 
 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 928
פייסבוק

×