גידול של 7.3% בייצור התעשייתי בחודשים מאי - יולי 2008

בחודשים ינואר - יולי של שנת 2008 גדל הייצור התעשייתי ב-10.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד


00:00 ,21.09.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודשים ינואר - יולי של שנת 2008 גדל הייצור התעשייתי ב-10.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
 
בחודשים ינואר - יולי של שנת 2008 גדל הייצור התעשייתי ב-10.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד,זאת על פי נתונים מנוכי עונתיות.
 
על פי נתוני המגמה נרשמה בחודשים מאי - יולי 2008 עלייה של 7.3% בחישוב שנתי בייצור בתעשייה, זאת בהמשך לעלייה של 15.1% בשלושת החודשים הקודמים (פברואר - אפריל 2008). עיקר העלייה מתבטא בענפי הטכנולוגיה העילית. בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית לעומת זאת, נרשמה ירידה של 4.9% בחישוב שנתי.
 
בענפי הטכנולוגיה המעורבת - עילית ובענפי הטכנולוגיה המסורתית נרשמה בשלושת החודשים האחרונים על פי  נתוני המגמה, עלייה בחישוב שנתי בייצור בתעשייה, 6.1% ו-2.3% בהתאמה. נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) אלה מתבססים על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה עם משרת שכיר אחת לפחות.
 
השינויים במדד הייצור התעשייתי הינם אומדן לשינויים בערך המוסף בענפי התעשייה. המדד מחושב בעיקר על פי אינדיקטורים של פדיון במחירים קבועים וכמויות ייצור מוצרים. הפדיון במחירים קבועים מתקבל מניכוי, לפי ענף, של נתוני הפדיון במחירים שוטפים במדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים (בשקלים) ומדד מחירי היצוא (בדולרים). הנתונים לרבע השני, אפריל-יוני 2008, תוקנו לאחר הכללת השינוי במחירי היצוא התעשייתי, שעלו ב- 7.7% בדולרים (ללא יהלומים) לעומת הרבע הראשון של השנה.