הלמ״ס: יצוא השירותים ביולי עלה ב-2.7%

סך יצוא השירותים הסתכם בחודש יולי ב-4 מיליארד דולר. מתוך יצוא השירותים העסקיים האחרים, יצוא שירותים של ענפי ההיי-טק (לא כולל חברות הזנק) עלה ב-5.9% ביחס לחודש הקודם. יצוא שירותי תחבורה אחרים ירד ב-5.3% ביחס לחודש הקודם


13:41 ,08.10.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

יצוא השירותים בחודש יולי 2018, לאחר ניכוי השפעת העונתיות, הסתכם ב-4 מיליארד דולר, גבוה ב-2.7% מיצוא השירותים בחודש הקודם. יצוא השירותים הנובע מחברות הזנק הסתכם בחודש יולי 2018 ב-822 מיליון דולר.

 

יצוא השירותים העסקיים האחרים עלה בחודש יולי 2018 ב-4.5% לאחר ירידה של 1.8% ביוני 2018. יצוא שירותים עסקיים מהווה כשני שלישים מסך יצוא השירותים והוא כולל: שירותי תכנה ומחשוב, מחקר ופיתוח, שירותי תקשורת, שירותי הנדסה ושירותי טכנאים, פרסום, תמלוגים, בינוי, מסחר ועוד.

 

יצוא שירותים של ענפי ההיי-טק עלה בחודש יולי 2018 ב-5.9% לאחר ירידה של 2.0% בחודש יוני 2018 והסתכם ב-2.3 מיליארד דולר.

 

יצוא שירותים של ענפי ההיי-טק מהווה, בחודש יולי, כ-75% מתוך סך יצוא השירותים העסקיים האחרים, והוא כולל את ענפי הכלכלה הבאים: ייצור מוצרי נפט מזוקק, כימיקלים ומוצריהם, ותרופות כולל תרופות הומאופטיות, ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים, וכלי תחבורה והובלה אחרים, שירותי תקשורת, שירותי תכנות וייעוץ בתחום המחשבים, מחקר ופיתוח. זוהי הגדרה רחבה יותר מההגדרה המקובלת בשל הקבצת חלק מהענפים.

 

ההכנסות של חברות ישראליות מהובלת נוסעים תושבי חו״ל ירדו בחודש יולי 2018 ב-6.9%, בהמשך לירידה של 6.3% בחודש יוני 2018. יצוא שירותי תחבורה אחרים ירד בחודש יולי 2018 ב-5.3%, לאחר עלייה של 2.1% בחודש יוני 2018.