הלמ״ס: ירידה של 7.2% בייצור התעשייתי

הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה רשם ירידה זו במהלך אוקטובר - דצמבר 2018. כמו כן נרשמה ירידה של 21% בייצור התעשייתי בענפי הטכנולוגיה העילית


13:32 ,21.02.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסר כי על פי נתונים מקוריים הייצור התעשייתי בשנת 2018 עלה ב-3.6%, במשרות השכיר חלה ירידה של 0.3% ובשעות העבודה למעשה נרשמה ירידה של 1.7% לעומת שנת 2017. על פי  חלוקה של ענפי עצמה טכנולוגית - בייצור התעשייתי נרשמה עלייה בעיקר בקבוצת טכנולוגיה עילית.

 

על פי נתוני המגמה הייצור התעשייתי אופיין בעליות בשנת 2017 ועד לחודש יולי 2018, מחודש אוגוסט 2018 חלה ירידה. במדד משרות שכיר כמעט ולא חל שינוי במגמה משנת 2017 ובשנת 2018 - מינואר עד ספטמבר - נרשמה ירידה במגמה.

 

על פי נתונים מקוריים הפדיון מהמכירות לשוק המקומי בשנת 2018 ירד ב-0.1% והפדיון ממכירות ליצוא עלה ב-4.6%, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2017. על פי חלוקה של עצמה טכנולוגית - בפדיון ממכירות לשוק המקומי נרשמה עלייה בעיקר בענפי הטכנולוגיה העילית ובפדיון ממכירות ליצוא נרשמה עלייה בעיקר בענפי הטכנולוגיה  המסורתית.

 

על פי נתוני המגמה בפדיון ממכירות לשוק המקומי נרשמה ירידה בנתוני המגמה בשנת 2018. בפדיון ממכירות ליצוא נרשמה עלייה במגמה במחצית השנייה של שנת 2017 שנמשכה עד אוקטובר 2018. לאחר מכן לא נרשם שינוי במגמה.