גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 18.10.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.514 +0.143
אירו 4.1277 -0.019
ליש"ט 4.6242 -0.112
100 יין 3.1136 -0.486
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

הלמ"ס: עלייה של 4.5% ביצוא הסחורות והשירותים

זאת במהלך המחצית השנייה של 2016 ובהמשך לעלייה של 2.9% במחצית הראשונה של 2016. יבוא הסחורות והשירותים עלה במחצית השנייה ב-10.7%
16.02.17 / 14:12
הלמ"ס: עלייה של 4.5% ביצוא הסחורות והשירותים
16.02.17
הלמ"ס: עלייה של 4.5% ביצוא הסחורות והשירותים

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסר כי התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג), במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, עלה במחצית השנייה של שנת 2016 ב-5.0% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 3.8% במחצית הראשונה ועלייה של 2.2% במחצית השנייה של שנת 2015.

 

ניתוח ההתפתחויות לפי רבעונים מראה שהתמ"ג עלה ברבעון הרביעי של 2016 ב-6.2% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.2% ברבעון השלישי ועלייה של 5.3% ברבעון השני.

 

העלייה בתמ"ג במחצית השנייה של 2016 מבטאת עליות בהוצאה לצריכה ציבורית (3.5%), בהוצאה לצריכה פרטית (4.9%), ביצוא הסחורות והשירותים למעט יהלומים וחברות הזנק (4.5%) ובהשקעה בנכסים קבועים (10.2%). זאת, על פי אומדנים מוקדמים לחשבונות הלאומיים למחצית השנייה של 2016 שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

יבוא הסחורות והשירותים עלה במחצית השנייה ב-10.7%, כך שכלל המקורות שעמדו לרשות המשק במחצית השנייה של 2016 (מתוצר מקומי ומיבוא), עלו ב-6.3% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 5.8% במחצית הראשונה.

 

פירוט השימושים במקורות מראה שההוצאה לצריכה פרטית עלתה במחצית השנייה של 2016 ב-4.9% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 7.4% במחצית הראשונה, כאשר ההוצאה לצריכה פרטית לנפש עלתה ב-2.9% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 5.3% במחצית הראשונה.

 

ההוצאה לצריכת מוצרים בני קיימא לנפש עלתה ב-7.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 24.8% במחצית הראשונה של 2016 ועלייה של 7.4% במחצית המקבילה אשתקד. רכישות כלי רכב עלו ב- 30.3% לנפש בחישוב שנתי במחצית השנייה (14.2% בחישוב מחציתי), לאחר עלייה של 54.4% בחישוב שנתי במחצית הראשונה (24.3% בחישוב מחציתי). רכישות ציוד למשקי הבית (מקררים, מכונות כביסה, מזגנים וכ"ד) ירדו ב- 11.2% לנפש, לאחר עלייה של 3.1% במחצית הראשונה של 2016. ההוצאות לריהוט, תכשיטים ושעונים ירדו ב-3.3% לנפש לאחר עלייה של 9.2% במחצית הקודמת.

 

יצוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים וחברות הזנק) עלה במחצית השנייה של 2016 ב-4.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.9% במחצית הראשונה של 2016 וירידה של 1.2% במחצית השנייה של 2015. העלייה ביצוא מבטאת עלייה של 0.3% ביצוא תעשייתי ללא יהלומים, עלייה של 19.4% בחישוב שנתי ביצוא שירותי תיירות ועלייה של 7.2% ביצוא שירותים אחרים. לעומת זאת, נרשמה ירידה של 2.8% ביצוא החקלאי. יצוא היהלומים - שנתון לתנודות חריפות ומושפע מהעברת יהלומים לעיבוד בחו"ל - עלה ב-20.4% בחישוב שנתי.

 

יבוא הסחורות והשירותים (למעט יבוא בטחוני, אוניות מטוסים ויהלומים), במחירים קבועים, עלה ב-10.6% בחישוב שנתי במחצית השנייה של שנת 2016, בהמשך לעלייה של 9.9% במחצית הקודמת. העלייה ביבוא במחצית השנייה של 2016 משקפת עליות של 3.2% ביבוא סחורות אזרחיות, של 12.5% ביבוא שירותים אחרים, ללא נסיעות לחו"ל ושל 22.1% בהוצאות לנסיעות לחו"ל.

 

 

 

המגזין הדיגיטלי
גליון 912
פייסבוק

×