השכר הממוצע בתעשייה: פי 3 משכר המינימום

למרות השכר הממוצע (13,442 שקל), התעשייה עדיין חסרה כ-8,000 עובדים מקצועיים בשל הזנחה ארוכת שנים של החינוך המקצועי


10:56 ,04.01.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

מניתוח של התחום למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים עולה כי ברבעון השלישי של 2015 עמד השכר החודשי הממוצע בתעשייה על 13,442 אלף שקל.

 

שכר זה גבוה ב-39% מהשכר הממוצע במשק, אשר הסתכם ב-9,675 שקל, וקרוב לפי 3 משכר המינימום בתקופה הנסקרת (4,650 שקל לחודש). השכר בתעשייה עלה נומינלית בקצב של 2.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בדומה לקצב עליית השכר הממוצע במשק, שעמד על 2.2%.

 

נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש: "על אף השכר הגבוה בתעשייה, הגבוה משמעותית מהשכר הממוצע במשק, ישנו מחסור עצום של כ-8,000 איש בעובדים מקצועיים בתעשייה. זאת בשל הזנחה ארוכת שנים של החינוך המקצועי בישראל ואי הכשרה של עובדים חדשים. בשל המחסור בעובדים מקצועיים. מפעלים רבים כבר סגרו את שעריהם בישראל ועברו לחו"ל, שם ניתן בנקל למצוא עובדים מצוינים לעבודה בתעשייה.

 

"על מנת לעצור מגמה זו, הממשלה חייבת להיכנס לפעילות אינטנסיבית ולחשוב מחוץ לקופסה, כיצד מכשירים עובדים חדשים לתעשייה. במקביל יש לאפשר יבוא עובדים זרים לארץ, שיצטרפו למעגל העובדים בתעשייה ויאפשרו את המשך פעילות המפעלים, עד שיוכשרו העובדים הישראלים".

 

הגידול הריאלי בשכר בתעשייה משקף גידול ריאלי בשכר בכל קבוצות ענפי התעשייה: ברבע השלישי של 2015 עלה השכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית בשיעור ריאלי של 3.9%, לאחר עלייה בקצב של 3.2% ברבע השני של 2015. עלייה נרשמה בשכר הממוצע במרבית ענפי הקבוצה: התרופות (5.8%), המכשור אלקטרוני לבקרה ורפואי (5.0%) והציוד האלקטרוני לצריכה ותקשורת (1.2%). מנגד, ירידה של 2.6% נרשמה בשכר הממוצע של ענף הרכיבים אלקטרוניים. השכר הממוצע בענפי הקבוצה הסתכם ברבע השלישי של 2015 ב- 20,133 שקל לחודש, הגבוה בכ- 50% מהשכר הממוצע בתעשייה.

 

כמו כן, עלייה ריאלית של 3.0% נרשמה בשכרם הממוצע של העובדים בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית ברבע השלישי של 2015, לאחר עלייה בקצב של 5.4% ברבע הקודם. גידול זה נגזר מעלייה בשכר כל ענפי הקבוצה: גידול של 5.5% בענף הדפסה החומר התקשורתי המוקלט, לצד עלייה של 3.8% בענף העור ואביזריו הנלווים, של 3.4% בענף העץ והריהוט ושל 2.9% בענף הנייר ומוצריו. במקביל, עלייה של 2.7% נרשמה בענף המזון והמשקאות ושל 2.2% בענף הטקסטיל וההלבשה. השכר הממוצע בקבוצה הסתכם ב- 8,934 שקל לחודש, והיה נמוך בכ- 34% מהשכר הממוצע בתעשייה, אך גבוה כמעט פי 2 משכר המינימום.

 

בדומה, עלייה ריאלית של 2.1% נרשמה בשכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית, לאחר גידול בקצב של 3.3% ברבע השני של 2015. גידול זה, משקף עליית שכר במרבית ענפי הקבוצה: גידול של 2.4% בענף המינרלים האל-מתכתיים, לצד עלייה של 2.2% בענפי המתכות ושל 1.9% בענף הגומי והפלסטיק. מנגד, ירידה של 1.7% נרשמה בשכר הממוצע בענף התיקון ותחזוקה של מכונות וציוד. כך, הסתכם השכר הממוצע בקבוצה בתקופה הנסקרת ב- 10,937 שקל לחודש, שכר הנמוך בכ- 19% מהשכר הממוצע בתעשייה.

 

עלייה נרשמה גם בשכר הממוצע בקבוצת ענפי המעורבת-עילית: גידול ריאלי בקצב של 1.3%, לאחר 1.5% ברבע השני של 2015. גידול זה, נגזר מעליה של 5.3% בשכר הממוצע בענף הציוד החשמלי, לצד עלייה של 1.7% בענף הכימיה והנפט ושל 1.1% בענף המכונות והציוד. מנגד, נרשמה ירידה בקצב של 0.4% בשכר הממוצע של עובדי ענף כלי התחבורה וההובלה. השכר הממוצע בקבוצה עמד על 15,680 שקל בחודש - הגבוה בכ- 17% מהשכר הממוצע בתעשייה.

 

עלייה חדה של 12.1% נרשמה בשכר הממוצע בענף הכרייה והחציבה ברבע השלישי של 2015, אשר הסתכם ב- 22,851 שקל בממוצע לחודש. עלייה זו חלה בהמשך לעלייה של כ- 9% ברבע הקודם של 2015.

 

את טבלת השכר בתעשייה מובילים ענף המכשור האלקטרוני לבקרה ורפואי וענף הכרייה והחציבה, עם שכר חודשי ממוצע של 22,913 שקל ו- 22,851 שקל בהתאמה, ואחריהם ענף הציוד האלקטרוני לצריכה ותקשורת עם שכר ממוצע של 21,335 שקל לחודש. מנגד, ממשיך ענף מוצרי העור ואביזריו הנלווים להיות בתחתית טבלת השכר בתעשייה - 7,239 שקל בממוצע לחודש, אף כי רמת שכר זו גבוהה בכ- 56% משכר המינימום.