"התוצאה של הנטל הרגולטורי היא סגירת פעילות של גופים עסקיים בשוק ההון"

מבדיקה שנערכה בתחום הפיננסים ושוק ההון באיגוד עולה שמשרד האוצר מייצר רגולציה בצורה "לא מידתית, בלתי סבירה ובשטף בלתי פוסק"


00:00 ,04.09.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

"בעוד שמשרד האוצר פועל לבלימת עודף הרגולציה המופנית נגד המגזר העסקי, הרי שאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מייצר רגולציה לא מידתית ובלתי סבירה ובשטף בלתי פוסק. יש הכרח לבחון מחדש, ואף להקפיא, את כל מסת הרגולציה שכבר הועברה ולקבוע מדדים ברורים לכל רגולציה נוספת בעתיד". כך כתב נשיא איגוד לשכות המסחר עו"ד אוריאל לין לשר האוצר ד"ר יובל שטייניץ.

מבדיקה שערך מנהל תחום פיננסים ושוק הון באיגוד רונן סולומון מאז תחילת שנת 2012 ועד לסוף חודש אוגוסט, הוציא אגף שוק ההון לחברות המנהלות קופות גמל 42 תיקוני חקיקה, תקנות וחוזרים, בהיקף של 694 עמודים. זאת בנוסף לתפוקת הרגולציה של אגף שוק ההון בשנת 2011, של 43 תיקוני חקיקה, תקנות וחוזרים, בהיקף של 528 עמודים.

אם בשנת 2005 פעלו בשוק 104 חברות מנהלות קופות גמל, הרי שבסוף 2011 נותרו בו 82 חברות בלבד, כשחלק מהחברות הנותרות נמצאות כיום במגמת סגירה או מיזוג.

לדברי לין, "מגמה זו חורגת מכל גבולות ההיגיון, שוברת דפוסי עבודה מקובלים ומאלצת את המגזר העסקי לספוג ולעכל כמויות אדירות של הוראות, תקנות ונהלים, שלא ניתנים כלל לעיכול והפנמה בהיקף כזה. מדובר בנטל רגולטורי, שתוצאתו סגירת פעילותם של גופים עסקיים בשוק ההון".

במכתבו סיפק לין כדוגמא את טיוטת החוזר בדבר "שירות ללקוחות סוכנים ויועצים", שפורסמה לאחרונה על ידי אגף שוק ההון, ובה נקבעו לוחות זמנים לפעילות עסקית של בעלי רישיון הנוגעות בחוסר סבירות קיצוני: דרישה למתן מענה של בעלי רישיון ללקוחות תוך יומיים, קביעת פגישה עם לקוח בתוך שבעה ימי עסקים, ומסירת מסמכים ללקוח בתוך שבעה ימי עסקים.

"כדי לקדם את כלכלת ישראל, מוטב היה לאמץ נורמות עבודה אלה באשר לשירות המדינה עצמו", כתב לין, "אני מעריך את הכוונות הטובות של יוצרי הרגולציה, אך אי אפשר ליצור רגולציה שתגיע לשלמות בפרטים הקטנים ביותר. מדובר בשלמות בלתי אפשרית, שכן אנו לא חיים בעולם מושלם".