לשכת המדען הראשי בוחרת זכיינים ל-5 חממות טכנולוגיות

לראשונה - 5 זכיינים ייבחרו לתקופה של 8 שנים באמצעות הליך תחרותי ויעניקו תמיכה למיזמים טכנולוגים חדשניים


00:00 ,12.12.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

בהודעה שפורסמה לפני מספר ימים, הודיעה מינהלת תכנית החממות הטכנולוגיות בלשכת המדען הראשי בתמ"ת כי החליטה לשנות את שיטת בחירת הזכיינים להפעלת החממות. 

במסגרת הסכם ההתקשרות הזכיינים יקבלו תקופת זיכיון של 8 שנים שבהן יהיו רשאיות להגיש למינהלת תוכנית החממות בקשות לתמיכה עבור מיזמים טכנולוגיים. 

 

הליך הרישום לתהליך התחרותי, עליו הכריזה מנהלת החממות הטכנולוגיות בלשכת המדען לפני כשבוע – בעיצומו.

 

המדען הראשי –מר אבי חסון: "אני משוכנע שהמודל החדש ימשוך להליכים התחרותיים גופים חדשים וגם יעודד את הזכיינים הקיימים להתחרות על המשך תקופת הזיכיון"

במסגרת תכנית החממות הטכנולוגיות פועלות כיום 22 חממות טכנולוגיות, וכן 2 חממות תעשייתיות וחממה אחת ייעודית לביוטכנולוגיה.

תקופת הזיכיון של 5 מבין 22 החממות הטכנולוגיות הסתיימה, או עומדת בפני סיום, וההליכים התחרותיים לבחירת הזכיינים הבאים מבוצעים באותם מחוזות בהם ממוקמות 5 החממות שתקופת הזיכיון שלהן הסתיימה: 2 חממות במחוז הצפון (בחירת 2 הזכיינים תתבצע באמצעות הליך תחרותי אחד), חממה אחת במחוז חיפה, חממה אחת במחוז הדרום וחממה אחת באזור יהודה ושומרון.

המדען הראשי, מר אבי חסון, מציין: "תכנית החממות מהווה מרכיב עיקרי במכלול הכלים שמעמידה לשכת המדען הראשי לטובת פיתוח וקידום של תעשייה עתירת ידע בישראל.

הצעד הנוכחי הינו חלק ממכלול של רפורמות שמבצעת מינהלת תכנית החממות ומביא לידי ביטוי את החשיבות שנותנת לשכת המדען הראשי לאינטראקציה מתמדת עם התעשייה ועם צרכיה תוך ניסיון לשפר ולייעל את הכלים אשר מעמידה הממשלה כדי לפתח ולקדם את תעשיית ההיטק.

  

מנהל תוכנית החממות הטכנולוגיות, מר יוסי סמולר, מציין: "השינויים שמבצעת מינהלת תכנית החממות נועדו להתאים טוב יותר את מודל החממות הטכנולוגיות לתנאי השוק הנוכחיים. ההחלטה על תהליכים תחרותיים התקבלה על מנת לעודד את החממות להגיע לרמת ביצועים גבוהה ולאפשר הזדמנות שווה לכלל הגופים במשק".

 

סמולר מוסיף: "דירוג ההצעות ובחירת הזכיינים הבאים יתבסס בעיקר על היקף ואיכות הניסיון של המציע (בעלי המניות והצוות המיועד של החממה), עם חברות הזנק בכלל, עם דגש על חברות הזנק הנמצאות בתחילת דרכן. 

 

כמו כן יילקחו בחשבון בין היתר גם מקורות המימון, היקפם וזמינותם, וכן איכות וישימות התכנית העיסקית. ההחלטה על ביצוע הליכים תחרותיים לבחירת זכיינים חדשים התקבלה על מנת לעודד את החממות להגיע לרמת ביצועים גבוהה ועל מנת לאפשר הזדמנות שווה לכלל הגופים במשק."

לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת מסייעת לחיזוק ולהרחבת הבסיס הטכנולוגי של התעשייה בישראל ומציעה מגוון תכניות סיוע המופעלות במסגרת לשכת המדען הראשי.

תוכנית החממות הטכנולוגיות מופעלת משנת 1991 ומטרתה העיקרית היא לעודד יזמות טכנולוגית על ידי יצירת מערך סיוע שיאפשר הפיכת רעיונות טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בשלביהם הראשונים, לחברות הזנק כדי לממשם על ידי פיתוחם והבאתם למצב המאפשר גיוס הון פרטי. התכנית תומכת במיזמים טכנולוגיים חדשניים בעלי סיכון טכנולוגי גבוה, הנמצאים בתחילת דרכם, ומתקשים בגיוס הון פרטי.

מיזם המתקבל לחממה נקלט לתקופה של שנתיים ומקבל מימון ממשלתי בסך של 1,700,000 ₪ (2,125,000 ₪ במידה והפרויקט נקלט בחממת פריפריה), המהווה 85% מהתקציב המאושר, כאשר יתרת התקציב (המימון המשלים) מושקע על ידי הזכיין.

מתוך הכרה כי התקציב לעתים קרובות אינו מספיק למיזם להגיע לשלבים מתקדמים בהם יוכל המיזם לגייס כסף מהשוק הפרטי, הוחלט להגדיל את התקציב של מיזמים מתחום מדעי החיים ב- 500,000 ₪ למיזם מתחום המכשור הרפואי וב- 1,000,000 ₪ למיזם מתחום הביוטכנולוגיה.

המימון הממשלתי למדינה מוחזר למדינה על ידי המיזם רק במקרה של הצלחה, וזאת באמצעות תמלוגים מהכנסות שהתקבלו ממכירת המוצר שפותח.