מדד מנהלי הרכש ליוני: התעצמות במגמת ההתכווצות

הערך שנמדד החודש עומד על 48.4% לעומת ערך של 49.4% שנמדד בחודש הקודם . משה יחזקאל: רכיב הביקושים המקומיים עבר להתכווצות


10:04 ,18.07.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

כלכלני ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים מעדכנים את מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש יוני 2016 ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות במגמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.4% לעומת ערך של 49.4% שנמדד בחודש הקודם  (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה נוספת של 1.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם.

 

משה יחזקאל, יו"ר ארגון מנהלי הרכש, מציין כי החודש רכיב הביקושים המקומיים עבר להתכווצות והצטרף לרכיבים של תעסוקה וביקושים לייצוא הנמצאים כבר מספר חודשים בהתכווצות, מנגד רכיב תפוקות הייצור עדיין נמצא במגמת התרחבות. רכיב המחירים ממשיך החודש להימצא בהתכווצות.

 

רכיב תפוקות הייצור: רכיב זה ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.2% לעומת ערך של 52.5% שנמדד בחודש הקודם - עלייה קלה של 1.7% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה בעיקר לרמת הביקושים ולעונתיות.

 

רכיב הזמנות חדשות לקוחות בארץ: רכיב ההזמנות המקומיות חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות והתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.1% לעומת ערך של 53.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.1% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה בעיקר לעונתיות.

 

רכיב רכישות למלאי: רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של מגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 39.2% לעומת ערך 48.2% שנמדד בחודש שעבר, ירידה של 9.0% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.