מש׳ הכלכלה: 110 מיליון שקל להעלאת הפריון באזורי עדיפות לאומית ובירושלים

מפעלים תעשייתיים שמחזור המכירות שלהם עד 200 מיליון שקל, יוכלו לקבל מענק בהיקף של עד 3 מיליון שקל למטרות השקעה, שדרוג בציוד טכנולוגי, שיפור המצוינות התפעולית, העצמת ההון האנושי, קידום חדשנות והתייעלות במשאבים


10:20 ,03.07.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה יוצאת במסלול חדש בהיקף של 110 מיליון שקל לסיוע לתעשייה הישראלית, בהעלאת פריון העבודה בענפיה השונים, באזורי עדיפות לאומית ובירושלים. במסגרת מספר החלטות ממשלה אשר התקבלו לאחרונה, נועד  הסיוע להגביר את קצב צמיחת הפריון ולאפשר למשק הישראלי  להקטין חסמים ולשפר את התחרות מול מדינות ה-OECD.

 

רמת הפריון תלויה במגוון תחומים בהם ההון האנושי במשק, מלאי ההון הפיזי, הרמה הטכנולוגית של המפעל, יעילות הניצול של גורמי הייצור ועוד. בהתאם, מציעה התכנית החדשה דרכי פעולה שונות אשר יש בהן בכדי לשפר את מדדי הפריון (הערך המוסף למשרה והערך המוסף לשעה) בלפחות 30%, וכך להעלות את רמת פריון העבודה בתאגיד או במפעל או בקו ייצור.  

 

ממשרד הכלכלה נמסר כי התכנית מיועדת לתאגידים המעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון שלהם בתאגיד בכללותו, או במפעל ספציפי בתאגיד, או בקו ייצור כלשהו, ובלבד שעיקר העיסוק של המפעל הוא באחד מענפי התעשייה והכנסותיו של המפעל בישראל לא עלו על 200 מיליון שקל וכן שפעילות המפעל לא עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים. 

 

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: ״תכנית משרד הכלכלה להעלאת הפריון נועדה לשיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית, להעלאת הרווחיות ורמת השכר של העובדים ולצמיחה מחודשת של התעשייה, הגדלת הייצור ושיפור החוסן של הכלכלה בישראל״. 

 

מפעל תעשייתי שתכניתו תאושר יזכה הן לסיוע בעבור ביצוע תכניתו להעלאת פריון העבודה (התכנית כוללת גם את התכנית העסקית) וכן, סיוע עבור עלות הכנת התכנית, בנוסף להשקעות המזכות. 

 

עבור מפעל שמחזורו עד 10 מיליון שקל, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 1 מיליון שקל, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% - עד 300 אלף שקל. עבור מפעל שמחזורו 10-75 מיליון שקל, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון שקל, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% - עד 1.5 מיליון שקל. עבור מפעל שמחזורו 75-200 מיליון שקל, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 10 מיליון שקל, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% - עד 3 מיליון שקל. הסיוע יינתן באמצעות השקעות הון וכן באמצעות תמיכה בהשקעות רכות.

 

נחום איצקוביץ מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה: ״שיפור הפריון בתעשייה הישראלית הינו צו השעה, המאמץ המתבצע כעת על ידי הרשות להשקעות בקידום מסלול הפריון אמור לייצר תפנית תודעתית כמו גם מעשית. העמדת יעד ברור לשיפור הפריון מתבקש והוא יביא לעתיד לבוא עוד משאבים ומאמצים שיביאו לקידום התעשייה בישראל ובמיוחד באזורי העדיפות הפריפריאליים. שיפור הפריון הינו המפתח לתעשייה ולכלכלה פורחת בישראל״.