מש' התחבורה: ועדת המחירים בוחנת הוספת הובלת מטענים בקירור לצו הפיקוח

איגוד לשכות המסחר לוועדה: שירות הובלת מטענים בקירור מהווה למעשה מוצר משלים לתעריפי אחסנה בקירור והשימוש בדולי מבוקר טמפרטורה אינו נתון לשיקול היבואן או היצואן


13:27 ,08.11.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

איגוד לשכות המסחר פנה בכתב לוועדת מחירים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, וכן אל משרד האוצר, בנוגע להחלת פיקוח על תעריף הובלת מטענים בקירור במסגרת צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. הפנייה בכתב נעשית בהמשך לבחינת ועדת המחירים את השינוי המוצע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים התשנ"ח – 1988.

 

האיגוד מציין במכתבו כי שירות הובלת מטענים בקירור מהווה למעשה מוצר משלים לתעריפי אחסנה בקירור המפוקחים במסגרת צו הפיקוח, ועל מנת למנוע התייקרויות מיותרות בשרשרת האספקה ביבוא וביצוא על הוועדה לאמץ גישה זו.

 

אמיר שני, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר, מזכיר בפנייתו לוועדת המחירים כי בתחילת חודש מרץ השנה הודיעה חברת ממן לציבור בעלי המטענים על העלאה בתעריף שירות הובלת מטענים רגישים בדולי מבוקר טמפרטורה (יבוא/יצוא) מסך של 265 שקל בתוספת מע"מ, לסך של 425 שקל בתוספת מע"מ, לכל הובלה. שני מציין כי הודעה זו הביאה למעשה לעלייה בשיעור דרמטי של למעלה מ-60% בתעריף ההובלה.

 

שני כותב עוד כי מאחר ויחידת הפיקוח על המחירים במשרד התחבורה לא הייתה מעורבת בקביעת תעריף ההובלה בקירור ואף לא הייתה מודעת לקיום השירות האמור, מן הראוי שהוועדה תשקול הכללת התעריף תחת פיקוח המשרד.

 

שני מציין בפנייתו כי השימוש בדוליס מבוקר טמפרטורה בכניסה והיציאה מהמסוף אינו נתון לשיקולו של היבואן / יצואן, אלא הינו בגדר חובה החלה מכוח הרגולציה, בהתאם ל"נוהל תנאי הפצה נאותים לתכשירים" אותו קבע משרד הבריאות. למעשה, טוען שני, ליצואן / יבואן על פי הדרישות הרגולטוריות  אין כל פתרון חלופי.

 

שני מציין במכתבו כי הציוד החדש אותו הכניסה ממן לשימוש אינו ציוד חכם המאפשר ניטור טמפרטורה בכל שלבי התנועה מהמסוף למטוס וכי הוא לא השתנה מהותית ואין בו משום עליית מדרגה טכנולוגית.

 

לטענת שני, ממן מודעת היטב לכך שהיבואנים והיצואנים מתמודדים מול תנאי שוק תחרותיים ולכן הייתה חייבת לאמץ גישה המשלבת רגישות ציבורית / קהילתית כלפי הלקוחות המשלמים את האגרות. הוא מציין כי קהיליית היצואנים והיבואנים רואה בעצם הכנסת ציוד בקרת טמפרטורה כשירות חיוני הניתן בנמל התעופה והמהווה מוצר משלים לשירותי האחסנה בקירור.

 

שני מדגיש כי "אין ספק כי עליית מחירי שירות ייחודי זה, תשפיע באופן ישיר על יוקר המחייה, במיוחד בכל הקשור למחיריהם של מוצרים וחומרים רגישים, כגון מזון רגיש ותרופות. דווקא בימים אלו בהם כולם נאבקים ביוקר המחייה, בחרה ממן בצורה תמוהה, להעלות את תעריפי השירות הייחודי בצורה כה קיצונית".

 

שני מזכיר במכתבו לוועדת המחירים כי בקרוב ישופץ אזור חניית המטוסים הסמוך לממן לתקופה של כשנתיים. "אין כל ספק כי הרחקת מטוסי המטען מהמסוף תייקר משמעותית את שרשרות האספקה ותיפגע לא רק ביבוא חומרי גלם רגישים, אלא גם ובעיקר ביצוא מטענים כאלו מישראל.