גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 24.11.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.513 +0.028
אירו 4.1642 +0.077
ליש"ט 4.6805 +0.064
100 יין 3.1544 -0.149
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים
 המדינה מואשמת בביזיון בית המשפט בגין אי השבת תפוס
22.01.17
המדינה מואשמת בביזיון בית המשפט בגין אי השבת תפוס
בית המשפט קבע כי הן רשות העתיקות והן קמ"ט הארכיאולוגיה כפופים להחלטותיו וסמכותו של בית המשפט. כמו כן, נקבע כי הרשות וקמ"ט הארכיאולוגיה נהגו בזלזול ובביזיון ביחס להחלטותיו של בית המשפט
העליון מאשר: יבואן יקבל מרשות המכס מסמכים שנטענו כחסויים
15.12.16
העליון מאשר: יבואן יקבל מרשות המכס מסמכים שנטענו כחסויים
בית המשפט ציין כי הכתרת מסמך בכותרת של "תרשומת פנימית" של הרשות אינה מילת קסם, והיא אינה חוסמת את האפשרות לעיין בו, אלא שהדרך הראויה היא לעיין במסמך הספציפי ולבחון האם ראוי לגלותו, או לא
יצוא בטחוני תחת פיקוח הדוק
12.12.16
הצעת החוק להחמרה משמעותית באכיפת הפיקוח על היצוא הביטחוני
הצעת החוק החדשה מבקשת להסמיך את הרשות להטיל עיצום כספי בשל הפרות של החוק המנויות בהצעה וכן להטיל חיוב אישי על נושאי משרה בתאגיד המבצע יצוא בטחוני
ארכה להסדרת עלויות הכשרות מול המכס – עד ליום 31.12.16
28.11.16
ארכה להסדרת עלויות הכשרות מול המכס – עד ליום 31.12.16
רשות המכס מוכנה לוותר ליבואנים שיבצעו דיווח זה על גביית קנס הפיגורים, ולהסתפק בגביית קרן המכס, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
נדחתה תביעה בעניין אי התאמה באספקת מוצר מיובא
22.11.16
נדחתה תביעה בעניין אי התאמה באספקת מוצר מיובא
בית המשפט קבע כי חברת פריניב ביקשה לקבל רכז תפוזים מתוצרת ספרד, בהתאם לדוגמות מוסכמות ובעל היתר כשרות של הרב רובין, ובפועל קיבלה מוצר שונה לחלוטין
עדכון ליבואני המותגים: פסק דין מעודד מבית המשפט העליון
07.11.16
עדכון ליבואני המותגים: פסק דין מעודד מבית המשפט העליון
בית המשפט העליון דחה לפני מספר ימים את רוב ערעורה של רשות המכס, וקבע כי לא כל התמלוגים שמשלמים יבואני המותגים, יהיו חייבים במכס, אלא חלק נכבד מהם, יהיה פטור ממכס
פרשנותה התכליתית של חקיקת מכס
06.11.16
פרשנותה התכליתית של חקיקת מכס
בית המשפט העליון קובע כי יש לחתור ככל הניתן לפרשנות התואמת את המענה הפרשני שניתן על ידי גופי הייעוץ הבינלאומיים שהוקמו מכוח האמנה הבינלאומית
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב טרם בירור
02.11.16
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב טרם בירור
בית משפט השלום בת"א קיבל לאחרונה בקשת רשות להתגונן בה אפשר לערבים להתגונן בתביעה כספית שהגיש נגדם סוכן מכס בסדר דין מקוצר, בגין חוב שלא נפרע
המגזין הדיגיטלי
גליון 912
פייסבוק

×