גודל גופן: א א א
×
הכי נצפות
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 14.12.2018
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.771 +0.48
אירו 4.2586 -0.258
ליש"ט 4.7458 -0.051
100 יין 3.322 +0.402
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים
העליון מאשר: יבואן יקבל מרשות המכס מסמכים שנטענו כחסויים
15.12.16
העליון מאשר: יבואן יקבל מרשות המכס מסמכים שנטענו כחסויים
בית המשפט ציין כי הכתרת מסמך בכותרת של "תרשומת פנימית" של הרשות אינה מילת קסם, והיא אינה חוסמת את האפשרות לעיין בו, אלא שהדרך הראויה היא לעיין במסמך הספציפי ולבחון האם ראוי לגלותו, או לא
יצוא בטחוני תחת פיקוח הדוק
12.12.16
הצעת החוק להחמרה משמעותית באכיפת הפיקוח על היצוא הביטחוני
הצעת החוק החדשה מבקשת להסמיך את הרשות להטיל עיצום כספי בשל הפרות של החוק המנויות בהצעה וכן להטיל חיוב אישי על נושאי משרה בתאגיד המבצע יצוא בטחוני
ארכה להסדרת עלויות הכשרות מול המכס – עד ליום 31.12.16
28.11.16
ארכה להסדרת עלויות הכשרות מול המכס – עד ליום 31.12.16
רשות המכס מוכנה לוותר ליבואנים שיבצעו דיווח זה על גביית קנס הפיגורים, ולהסתפק בגביית קרן המכס, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
נדחתה תביעה בעניין אי התאמה באספקת מוצר מיובא
22.11.16
נדחתה תביעה בעניין אי התאמה באספקת מוצר מיובא
בית המשפט קבע כי חברת פריניב ביקשה לקבל רכז תפוזים מתוצרת ספרד, בהתאם לדוגמות מוסכמות ובעל היתר כשרות של הרב רובין, ובפועל קיבלה מוצר שונה לחלוטין
עדכון ליבואני המותגים: פסק דין מעודד מבית המשפט העליון
07.11.16
עדכון ליבואני המותגים: פסק דין מעודד מבית המשפט העליון
בית המשפט העליון דחה לפני מספר ימים את רוב ערעורה של רשות המכס, וקבע כי לא כל התמלוגים שמשלמים יבואני המותגים, יהיו חייבים במכס, אלא חלק נכבד מהם, יהיה פטור ממכס
פרשנותה התכליתית של חקיקת מכס
06.11.16
פרשנותה התכליתית של חקיקת מכס
בית המשפט העליון קובע כי יש לחתור ככל הניתן לפרשנות התואמת את המענה הפרשני שניתן על ידי גופי הייעוץ הבינלאומיים שהוקמו מכוח האמנה הבינלאומית
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב טרם בירור
02.11.16
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב טרם בירור
בית משפט השלום בת"א קיבל לאחרונה בקשת רשות להתגונן בה אפשר לערבים להתגונן בתביעה כספית שהגיש נגדם סוכן מכס בסדר דין מקוצר, בגין חוב שלא נפרע
עו"ד רועי גלעד
15.09.16
החלת סעיף שיפוט זר על צד שלישי
בית משפט קבע כי מי שמבסס את תביעתו נגד בעלי האנייה על שטרי המטען שהוצאו בגין ההובלה לא יכול לטעון כי תנאי שטרי המטען לא חלים על בעלי האנייה
המגזין הדיגיטלי
גיליון 925
פייסבוק

×