מרים יהב
10.04.13
"זה נצחוני וזו גאוותי"
מרים יהב, שמקדישה שאת חייה לפעילות הסברה לאחר ששרדה את אושוויץ, סיפרה לעובדי נמל חיפה את סיפור הישרדותה בצל בקשתה של אמה
פורט סעיד: כתמי שמן ונפט עקב דליפה מאוניות
16.07.09
פורט סעיד: כתמי שמן ונפט עקב דליפה מאוניות
שלטונות תעלת סואץ ונמל פורט סעיד מזרח הכריזו על מצב חירום סביבתי לאחר שני מקרים של זיהום מי הים באזור נמל פורט סעיד מזרח
אמנת מונטריאול בנושא הגבלת אחריות של מוביל אווירי תיכנס לתוקפה ביום 4.11.03
02.11.03
אמנת מונטריאול בנושא הגבלת אחריות של מוביל אווירי תיכנס לתוקפה ביום 4.11.03
ביום 4 נובמבר 2003 תיכנס לתוקפה האמנה לאיחוד כללים מסוימים להובלה בינלאומית באוויר שנחתמה במונטריאול ביום 28 מאי 1999. האמנה תיכנס לתוקפה לאחר שחלפו 60 ימים מהמועד בו לפחות 30 מדינות אישררו את האמנה
דירוג דגלי רישום שתחתם רשומות אוניות תת-תקניות
17.07.02
דירוג דגלי רישום שתחתם רשומות אוניות תת-תקניות
הארגון של Paris Memorandum of Understanding – המתפקד כ-Port State Control שהוא גוף של 19 מדינות ימיות, פרסם את הרישום השנתי שלו לשנת 2001 המדרג דגלי רישום שתחתם רשומות אוניות תת-תקניות.