מדד מנהלי הרכש לספטמבר: המשק היצרני חזר להתרחבות
24.10.19
מדד מנהלי הרכש לספטמבר: המשק היצרני חזר להתרחבות
עליית המדד היא ברובה תרומה של עלייה חדה ברכיב ההזמנות המקומיות שעלה ב-16.8 נקודות ועבר להצביע על התרחבות. המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתכווצות כמו גם המשק היצרני האנגלי
מדד מנהלי הרכש: המשק היצרני ממשיך להימצא בהתרחבות
18.08.19
מדד מנהלי הרכש: המשק היצרני ממשיך להימצא בהתרחבות
מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש ירד ביולי ב-0.5 נקודות לרמה של 52.2 נקודות. רכיבי ההזמנות המקומיות והזמנות ליצוא ירדו החודש ב-3.9 נקודות וב-3.5 נקודות בהתאמה
מדד מנהלי הרכש: עלייה של 2.3% במדד יוני
21.07.19
מדד מנהלי הרכש: עלייה של 2.3% במדד יוני
רכיב ההזמנות המקומיות עלה ב-10.8 נקודות לרמה של 55 נקודות ועבר להצביע על התרחבות בפעילות. כלכלני בנק הפועלים: הצמיחה האטה מעט ברבעון השני אך נראה שהביקושים המקומיים עדיין איתנים
מדד מנהלי הרכש: המשק היצרני עבר להתרחבות באפריל
19.05.19
מדד מנהלי הרכש: המשק היצרני עבר להתרחבות באפריל
רכיב ההזמנות המקומיות עלה ב-3.8 נקודות לרמה של 61.4 נקודות, והוא הרכיב הבולט שתרומתו מביאה למדד מעל 50. רכיב הביקושים ליצוא, רכיבי המלאים ורכיב מחירי חומרי הגלם נמצאים בהתכווצות
מדד מנהלי הרכש ממשיך להצביע על התרחבות בחודש פברואר 2018
19.03.18
מדד מנהלי הרכש ממשיך להצביע על התרחבות בחודש פברואר 2018
מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש פברואר 2018 נותר יציב בקירוב ברמה של 53.6 נקודות. המדד מצביע זה החודש השלישי על התרחבות בפעילות
מדד מנהלי הרכש לחודש ינואר: יציב ברמה של 53.5 נקודות
21.02.18
מדד מנהלי הרכש לחודש ינואר: יציב ברמה של 53.5 נקודות
החודש כל מרכיבי המדד נמצאים בהתרחבות כולל רכיב מחירי חומרי גלם. רכיבי מועדי האספקה ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות
מדד מנהלי הרכש לחודש יוני: התמתנות משמעותית בעוצמת ההתרחבות
18.07.17
מדד מנהלי הרכש לחודש יוני: התמתנות משמעותית בעוצמת ההתרחבות
נרשמה ירידה דרסטית ברכיב תפוקות הייצור שלאחר 20 חודשים במגמת התרחבות עבר שינוי כיוון להתכווצות ורשם ירידה של 16.7% לעומת החודש הקודם. נצפתה התייקרות במחירי הגלם
מדד מנהלי הרכש לחודש מרץ – המשך ההתרחבות
24.04.17
מדד מנהלי הרכש לחודש מרץ – המשך ההתרחבות
זהו חודש תשיעי ברציפות שהמדד ממשיך במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמת ההתרחבות. גם רכיב המחירים ממשיך במגמת ההתרחבות