אגרקסקו חנכה מחסן טרנזיט לטיפול בתוצרת חקלאית טרייה

אגרקסקו חנכה בימים אלו מחסן טרנזיט חדש לטיפול בתוצרת חקלאית טרייה באזור התעשיה הצפוני של לוד, בהשקעה של מליוני דולרים בציוד ובתשתית. הנכס שייך לאגרקסקו מזה עשרות שנים והמבנה הקיים שופץ והותאם לטיפול במטענים חקלאיים


00:00 ,07.08.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אגרקסקו, המתמחה ביצוא חקלאי, חנכה בימים אלו מחסן טרנזיט חדש לטיפול בתוצרת חקלאית טרייה באזור התעשיה הצפוני של לוד, בהשקעה של מליוני דולרים בציוד ובתשתית. הנכס שייך לאגרקסקו מזה עשרות שנים והמבנה הקיים שופץ והותאם לטיפול במטענים חקלאיים.
 
כידוע, במכרז על הפעלת מסוף מטענים מקורר קיימות שלוש קטגוריות להבאת מטען חקלאי לטיפול במסוף: קטגוריה א'- קרטון בודד, קטגוריה ב'- משטחי שדה וקטגוריה ג' – משטחי מטוס. בחברת אגרקסקו ציינו כי שילוח משטחי מטוס מוכנים דרך מסופי המטען בנתב"ג הם הליך וותיק הפועל מזה שנים רבות ואין כל חדש בהבאת מטען אגרקסקו מהטרנזיטים שהיא מפעילה על גבי משטחי מטוס.
 
החלטת אגרקסקו להביא משטחי מטוס מוכנים למסופי המטען בנתב"ג התקבלה משני שיקולים ענייניים: רמת השירות והטיפול בתוצרת של לקוחותיה המגדלים וכן הנושא הכלכלי. אגרקסקו תביא את המטען שטופל בטרנזיט ותייצא אותו בעזרת מסופי המטען שפועלים מטעם רשות שדות התעופה, קרי ממן ואשדוד בונדד.
 
כידוע, נושא הקמת מסופים עורפיים בנתב"ג נמצא עדיין בדיון בבג"צ ובמינהל המכס מבקשים שלא לנקוט בשום פעולה עד שתתקבל הכרעה בנושא. על כן, לחברת אגרקסקו הובהר שהמחסן באזור התעשיה של לוד הינו מחסן בלבד ואינו מחסן ייצוא שבפיקוח המכס. על כן, ציינו במכס, אין לבצע כל פעילויות מכסיות שם.
 
במינהל המכס הבהירו לאגרקסקו שקליטת הטובין לייצוא אווירי תתבצע רק באתרים שבפיקוח המכס במסופי ממן או אשדוד בונדד בנתב"ג וזאת על פי כל הכללים החלים על ציבור היצואנים בישראל. יתרה מכך, מינהל המכס קבע שטובין שמקורו ברשות הפלסטינית ואשר מיוצא באמצעות אגרקסקו, יועבר ישירות משטחי הרשות הפלסטינית למסופי ממן או אשדוד בונדד ואין לקלוט את הסחורה במחסן הטרנזיט של אגרקסקו לצורכי מיון או אריזה.
 
מחברת אגרקסקו נמסר בנושא זה שבכוונתם להפעיל טרנזיט ולא כל מתקן אחר ובוודאי לא מסוף מכול סוג שהוא עורפי או קדמי. "אין בכוונתנו וכן לא ביקשנו שום טיפול מיוחד ממינהל המכס ואנו נפעל בדיוק לפי הנהלים והתקנות של המכס".
 
כזכור, בשנת 2004 החליטה אגרקסקו שלא להתשתתף במכרז להפעלת מסוף המטענים החקלאי. ההחלטה אז נתקבלה לאחר שהממונה על הגבלים עסקיים, העו"ד דרור שטרום, התערב וקבע כי יש לשנות את תנאי המכרז כך שחברות יצוא חקלאי, ובהן אגרקסקו אשר הפעילה עד אז את המסוף, לא יוכלו להפעיל את המסוף באופן בלעדי. כתוצאה מכך, לפני מספר חודשים החלה חברת אשדוד בונדד להפעיל את המסוף החקלאי בנתב"ג, שהופעל עד אז על ידי אגרקסקו מאז שנת 1973.
 
באגרקסקו ציינו כי תוצאות המכרז והמחיר שניתן לטיפול במשטחי מטוס הוא כזה שמעודד חשיבה של שימוש המסופים הקיימים בנתב"ג בתצורה של משטחי מטוס.