אושר צו מיוחד המבטיח שילוב צוות ישראלי בחברת ”אל על” להפעלת טיסות בשעת חירום

פה אחד אישרה בשבוע שעבר (יום שלישי) ועדת הכספים צו מיוחד, המבטיח הפעלת טיסות חברת ”אל על” בשעת חירום, בידי צוות טייסים ישראלים, גם לאחר שהחברה תהייה בשליטה של גוף כלכלי פרטי לרגל הפרטתה


00:00 ,17.10.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
פה אחד אישרה בשבוע שעבר (יום שלישי) ועדת הכספים צו מיוחד, המבטיח הפעלת טיסות חברת ”אל על” בשעת חירום, בידי צוות טייסים ישראלים, גם לאחר שהחברה תהייה בשליטה של גוף כלכלי פרטי לרגל הפרטתה.

נציג רשות החברות הממשלתיות, עו”ד גונן גומלסקי, הבהיר לחברי ועדת הכספים, כי משרד הביטחון הסב את תשומת לב הרשות לכך, שנוצרה לאקונה בעת הבאתה המקורית של הבקשה לועדה להפרטת חברת ”אל על”. בעת אישור היציאה להפרטה לא עוגן בסעיפי המכרז עניין הבטחת שילוב צוות ישראלי להפעלת טיסות החברה בשעת חירום. יחד עם זאת, בשעתו עוגנה בסעיפי ההפרטה חובת המדינה להחזיק בצי מטוסים, ”צי ברזל” מתוך מטוסי החברה, לשם שמירה על העניינים החיוניים של המדינה. החזקה זאת של ”צי ברזל” בידי המדינה נעשתה באמצעות הנפקת ”מניית זהב”, שנקראה ”מניית מדינה מיוחדת”, שמאפשרת החזקת מספר מסוים של מטוסים בשעת חירום.

לשם הבטחת יכולת ההטסה של נוסעים בשעת חירום בידי טייסים ישראליים נדרש איפוא צו מיוחד שיבטיח כי חברת ”אל על” תעסיק בכל עת אנשי צוות אוויר ישראליים וכן אנשי צוות קרקע ישראלי. לצו לא היתה התנגדות בקרב חברת ”כנפיים” שעומדת לרכוש את ”אל על” או בקרב נציגי חברת ”אל על”. לפיכך, כאמור, אושר הצו פה אחד בועדה.

יחד עם זאת, נמתחה ביקורת חריפה בפי חברי הועדה על שהבטחת הפעלת הטיסות בידי צוות ישראלי בשעת חירום לא עוגנה בסעיפי המכרז, כבר בעת האישור הראשון בועדה להפרטת החברה. בהתאם להצעת ח”כים בועדה ביקש מ”מ יו”ר ועדת הכספים, ח”כ דניאל בנלולו, מרשות החברות הממשלתיות להמציא מכתב מפורט ובו הבהרה מדוע לא הובטח האינטרס החיוני של שילוב צוות ישראלי לשעת חירום כבר בעת הוצאת המכרז הראשון למכירת החברה לציבור.