אושר תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה בסך כ-316 מיליון ש"ח

הקבינט החברתי כלכלי בראשות שר האוצר, בנימין נתניהו, אישר היום את תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2005 , בסך של 217 מיליון ₪ ועוד 99.65 מיליון ₪ כהרשאה להתחייב מעבר לתקציב.


00:00 ,03.08.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

145 מיליון ש"ח מיועדים לפרוייקטים מאושרים ו-171 מיליון לפרוייקטים חדשים ורזרבה; מנכ"ל הרשות, גבי אופיר: אישור התקציב יאפשר ביצוע פרוייקטים משמעותיים במתקני הרשות, לטובת קהל הנוסעים הן בנמלי התעופה והן במעברי הגבול
 
הקבינט החברתי כלכלי בראשות שר האוצר, בנימין נתניהו, אישר אתמול (2 אוגוסט) את תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2005, בסך של 217 מיליון ₪ ועוד 99.65 מיליון ₪ כהרשאה להתחייב מעבר לתקציב.
 
התקציב שאושר מורכב מ-145.1 מיליון ₪ עבור פרוייקטים המשכיים שאושרו בעבר ע"י הממשלה ומ-- 171.55 מיליון ₪ עבור פרוייקטים חדשים. התקציב יופנה, בין היתר, לפרוייקטים הבאים: מסופי הגבול היבשתיים, סלילה ותשתיות, שדות תעופה פנים ארציים, רכש וציוד תפעולי, השקעות במבנים ועוד.  
 
בהתאם להחלטה, התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 50 מיליון ₪  שייועד בהתאם לצורכי הרשות בעתיד ולסגירת חשבונות סופית בגין פרוייקט טרמינל 3. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצוע של פרוייקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים ע"י העברה תקציבית מסעיף זה.
 
בשנת 2005 יוחל ביצועם של פרוייקטים מאושרים בהיקף כספי של כ-100 מיליון ש"ח, כשהיקף התקצוב לפרוייקטים חדשים בשנה זו יעמוד על 115 מיליון ש"ח. בין הפרוייקטים שהרשות אישרה לביצוע: שינויים והתאמות בטרמינל 1 לייעודים חדשים, מערכות מידע ומיחשוב, תשתיות לאזור מטענים, והחלפת מערכת תצוגה ובקרה במגדל פיקוח והשקעות במסופי הגבול.
 
מנכ"ל רש"ת, גבי אופיר, ציין כי אישור תקציב הפיתוח לשנתיים הבאות יאפשר לרשות להתחיל בביצועם של פרוייקטים משמעותיים ובעלי חשיבות במתקני הרשות ואשר יבואו לידי ביטוי בשיפור השירות לנוסעים הן בנמלי התעופה והן במסופי הגבול של ישראל.
 
פרוייקטים נוספים שהרשות תבצע, ואשר ממומנים בשיטת BOT ׁ(מימון על ידי יזם מבצע) הם פרוייקט מכון טיהור השפכים של טרמינל 3 בהיקף 40 מיליון ש"ח והקמת מסוף למפעיל מטענים שלישי בהיקף 27 מיליון ש"ח שיושקעו על ידי היזם ובהשתתפות בסכום דומה של הרשות לשם הכנת תשתיות.