אל על אחראית לכמחצית מחריגות רעש המטוסים במרחב נתב"ג ב- 2004

מתוך 134 חריגות מטוסי חברת אל-על, 84 מהן משוייכות למטוסי המטען של החברה מדגם ג'מבו בואינג 747-200. גם מטוסי המטען של חברת ק.א.ל, שביצעו 23 חריגות, שייכים לדגם זה; אל על בתגובה: שיעור החריגות נמוך משמעותית מהסטנדארט הקיים בעולם


00:00 ,20.06.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

מתוך 134 חריגות מטוסי חברת אל-על, המהוות כאמור כמחצית מסך החריגות השנתיות, 84 מהן משוייכות למטוסי המטען של החברה מדגם ג'מבו בואינג 747-200. גם מטוסי המטען של חברת ק.א.ל, שביצעו 23 חריגות, שייכים לדגם זה; אל על בתגובה: שיעור החריגות נמוך משמעותית מהסטנדארט הקיים בעולם
 
מתוך 271 חריגות רעש מטוסים שנקלטו במערכת ניטור רעש המטוסים של נת"בג בשנת 2004, כ- 134 משוייכות לחברת אל-על ו-97 חריגות משוייכות לפעילות חיל האוויר. כך מסר גבי אופיר, מנכ"ל הרשות, מתוך ממצאי מערכת ניטור רעש המטוסים הממוקמת לאורך נתיבי ההמראה של נתב"ג והמופעלת על ידי רשות שדות התעופה. הנתונים מראים עוד כי בין חברות התעופה הנוספות שחרגו בולטת גם חברת ק.א.ל (חברה ישראלית להטסת מטענים) עם 23 חריגות ומספר חברות מזרח אירופאיות.
 
מתוך 134 חריגות מטוסי חברת אל-על, המהוות כאמור כמחצית מסך החריגות השנתיות, 84 מהן משוייכות למטוסי המטען של החברה מדגם ג'מבו בואינג 747-200. גם מטוסי המטען של חברת ק.א.ל, שביצעו כאמור 23 חריגות, שייכים לדגם זה. בפועל, מדובר במטוס הרועש ביותר מקרב המטוסים הפוקדים את נתב"ג בתעופה האזרחית.
 
כל חריגות חיל האוויר מקורן בתיפעול מטוסי התובלה מדגם 707-B. החריגות הנרשמות לדגם זה הן הגבוהות ביותר מבין החריגות הנקלטות בתחנות הניטור ובשיא אירוע הרעש אפשר שמפלס הרעש עולה מעל 100 דציבלים למשך מספר שניות.
 
יש לציין כי מטוסי ה- 707-,Bשהיו הדומיננטיים בתעופה האזרחית הבינלאומית בסוף שנות הששים והשבעים, כבר אינם מורשים לטוס בטיסות אזרחיות בגלל תפוקת הרעש הגבוהה שלהם. פעילות מטוסים אלה צפוייה לעבור לשדה התעופה נבטים שבנגב עד לשנת 2008 ואז גם תורגש הקלה באקלים רעש המטוסים במרחב נתב"ג.
 
 מנכ"ל רשות שדות התעופה, מר גבי אופיר ,תומך בהטלת קנסות על החברות שמטוסיהן חורגים מסיפי הרעש , והפניתם להרחבת הפעילות הקהילתית המתבצעת ע"י רשות שדות התעופה בישובים סובבי נתב"ג , שאיכות חיי תושביהם מושפעת מהפעילות התעופתית.
 
בהיעדר מנגנון אכיפה מפרסמת רשות שדות התעופה דו"ח חודשי בנושא רעש המטוסים ומתריעה בחברות החורגות. במקביל נבחנות אפשרויות עם הטייסים לבצע נוהלי המראה המפחיתים את חשיפות התושבים שמתחת לנתיבים לרעש המטוסים.
 
 
להלן תגובת אל על:
אל על מבצעת מחצית מההמראות מנתב"ג ועל כן גם כמחצית מהחריגות ירשמו על שמה. שיעור החריגות של אל על עומד על 10 חריגות ל- 1000 טיסות. נמוך משמעותית מהסטנדארט הקיים בעולם. יש להדגיש כי מדובר בממוצע של כ- 2 חריגות בשבוע שסיבותיהן האפשריות רבות ובין היתר ממזג אוויר, תקלות טכניות במערכת המדידה טו מטעיות תפעול.
 
אל על עומדת בכל דרישות הרשויות ובכל התקנים הקבועים בתקנות. את התקנים קובע מנהל תעופה אזרחית שצמוד לתקנים הקיימים בעולם. כל מטוסי אל-על עומדים בדרישות הרעש כפי שהן מופיעות בתקנים אלו.
 
צוות מאל-על שותף עם המשרד לאיכות הסביבה, מנהל תעופה אזרחית, רשות שדות התעופה ונציגי היישובים המקיפים את נתב"ג בוועדה לשיפור אקלים הרעש בנתב"ג. במסגרת החברות בצוות, אל על עושה כל מאמץ להפחית את הרעש הנובע מהמראות המטוסים בין השאר על ידי: הטלת מגבלות תפעול חמורות (משקל, כוח מנוע) על מנת להגביל את ספירת הרעש;ביצוע הדרכות לטייסים בנושא שמירה ותפעול באזורים מיושבים;תחקור והפקת מסקנות מכל חריגה ממגבלת רעש;בדיקה ומתן תשובה לרשויות על הסיבות לחריגה ממגבלות הרעש.
 
אל על אינה חורגת ממגבלות הרעש יותר מחברות אחרות המתפעלות מטוסים דומים, לא בנתב"ג ולא בחו"ל. יתר על כן, ברוב המקרים ביצועי אל על טובים משמעותית מביצועי חברות אחרות. אלעל מתפעלת את מטוסיה בשדות רבים בעולם, בחלק גדול מהשדות, מגבלות הרעש מחמירות ממגבלות הרעש בנתב"ג, ואל על עומדת בדרישות מחמירות אלה.