אל על הגישה ערר לביה"ד להגבלים עסקיים בטענה שתנאי המיזוג כנפיים-אל על אינם חוקיים

חברת התעופה אל על הגישה הבוקר ערר לבית הדין להגבלים עסקיים וטוענת: תנאי הממונה למיזוג כנפיים - אל על אינם חוקיים, מהווים חריגה מסמכות, ופוגעים בתחרות


00:00 ,05.01.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על הגישה ערר לבית הדין להגבלים עסקיים וטוענת: תנאי הממונה למיזוג כנפיים - אל על אינם חוקיים, מהווים חריגה מסמכות, ופוגעים בתחרות; אל על מבקשת לבטל את התנאים שקבע הממונה על הגבלים עסקיים
 
אמיר שרף, היועץ המשפטי ומזכיר חברת אל על, הודיע כי אל על הגישה היום (יום ד') ערר לבית הדין להגבלים עסקיים על התנאים שקבע הממונה על הגבלים עסקיים במסגרת החלטת המיזוג כנפיים – אל על. הוא ציין כי אל על אינה עוררת על אישור המיזוג, אלא רק על ההחלטה להתנותו בתנאים. במקביל הגישה חברת אל על בקשה לעכב את כניסתם לתוקף של התנאים.
 
הערר הוגש באמצעות ד"ר דוד תדמור ועוה"ד גבע חביב וטל ארד ממשרד כספי ושות'; הוא נתמך בחוות דעת כלכלית שהכין מר מנחם פרלמן, לשעבר הכלכלן הראשי של רשות ההגבלים העסקיים וכיום שותף בכיר במשרד סוארי.
 
אל על מצטטת מתוך דו"ח של מנהל התעופה האזרחית, לפיו "מערך הקווים הסדירים לישראל וממנה כולל 51 קווים, שבהם מופעל שרות ישיר של טיסות סדירות לאורך כל חודשי השנה. בחינה נקודתית של קווים אלה מלמדת, שבכל הקווים עם היקף תנועה משמעותי, קיימת רמה גבוהה יחסית של תחרות." בנסיבות אלה, טוענת אל על, אין הצדקה לתנאים שקבע הממונה, וצריך ביה"ד להגבלים עסקיים לבטלם.
 
בעררה טוענת אל על כי מכלול התנאים שהטיל הממונה על מיזוג כנפיים – אל על (התנאי שהוטל על כנפיים למכור לצד שלישי את פעילות התעופה שלה והתנאי שהוטל על כנפיים לגרום לצמצום או הפסקת פעילות טיסות השכר של אל על) מהווה למעשה התנגדות למיזוג בין ארקיע ובין אל על, מבלי שהממונה פירט והסביר, כנדרש בחוק, את הנימוקים והתשתית להתנגדותו, ומבלי שיש לה טעם המעוגן בדיני התחרות.
 
לטענתה של חברת אל על, אין כל פגיעה בתחרות. שכן, חלקה של ארקיע בתעופה לישראל וממנה הוא כ-5% בלבד, ואין למיזוג בינה ובין אל על שום השפעה של ממש על התחרות. אל על טוענת כי בניגוד לתנאים שקבע הממונה, ארקיע אינה מתחרה משמעותית של אל על; עיקר התחרות מגיעה מכיוון חברות התעופה הסדירות הגדולות, ובהן קונטיננטל, לופטהנזה, בריטיש אירוויז, אליטליה, סוויס ואיר פראנס. מדובר בחברות סדירות שהמחזור הכולל שלהן עשרות מיליארדים של דולרים, ושמספר המטוסים שלהן 1600 ויותר; לאל על מחזור של כמיליארד דולר, וכ- 30 מטוסים בלבד. באל על טוענים כי לחברות הזרות יתרון לגודל, בריתות בינן לבין עצמן, וגם מיקום אסטרטגי המאפשר להן להתחרות באל על גם בתנאים של היצף כלכלי. ובנוסף, אל על גם חשופה לתחרות מצד עשרות חברות שכר זרות.
 
אל על טוענת עוד כי התנאים שקבע הממונה סותרים את הוראות דיני החברות, מנוגדים להוראות דיני ההגבלים העסקיים, מנוגדים למדיניות הממשלה, מהווים חריגה מסמכות הממונה, ובחלקם גם אינם נובעים מהמיזוג כלל ועיקר. לדוגמא, הממונה דורש מכנפיים, כבעלת השליטה באל על, לגרום לאל על להפסיק לטוס טיסות שכר. לטענת אל על, מנוגד התנאי להוראות דיני החברות, משום שהוא דורש מבעלי השליטה, ומדירקטורים, לפעול בניגוד לטובת החברה; הוא אינו קשור למיזוג ואינו נובע ממנו; הוא מנוגד למדיניות הממשלה; ומהווה חריגה מסמכותו של הממונה.
 
מהערר מסתבר כי הממונה עדיין לא פרסם שום נימוקים לתנאים שקבע, למרות שחלפו כחמישה חודשים מאז החלטת המיזוג, ולמרות שהדיון באישור המיזוג אצל הממונה ארך בעצמו חודשים ארוכים. עוד עולה מהערר, כי הממונה לא איפשר לאל על להישמע בפניו, לפני שקבע את התנאים למיזוג, למרות שחלק מהתנאים שקבע הממונה מכוונים במישרין לאל על, וחלקם האחר עלול להשפיע לרעה על עסקיה של אל על. לטענת אל על הופרה בכך זכותה לשימוע, וגם מטעם זה בטלים התנאים שקבע הממונה למיזוג. אל על מצביעה על פגמים נוספים בהחלטת הממונה, היורדים לשורש הדברים, ומצדיקים לטענתה את ביטול התנאים שנקבעו למיזוג.