אל על הגישה תלונה לממונה על הגבלים עסקיים כנגד סוכני הנסיעות

חברת אל על פנתה ביום ראשון, ה- 16 במרץ 2003, בתלונה לממונה על ההגבלים העסקיים, עו"ד דרור שטרום, בעקבות נקיטת צעדים משותפים בידי סוכני נסיעות כנגד חברת התעופה הלאומית. אל על מבקשת את התערבותו הדחופה של הממונה כדי למנוע מסוכני הנסיעות מלפעול באמצעות התאחדות


00:00 ,18.03.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
חברת אל על פנתה ביום ראשון, ה- 16 במרץ 2003, בתלונה לממונה על ההגבלים העסקיים, עו"ד דרור שטרום, בעקבות נקיטת צעדים משותפים בידי סוכני נסיעות כנגד חברת התעופה הלאומית. אל על מבקשת את התערבותו הדחופה של הממונה כדי למנוע מסוכני הנסיעות מלפעול באמצעות התאחדות סוכני הנסיעות , בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים.

יחד עם זאת , חזרה חברת אל על והדגישה כי תמשיך לפגוש בנפרד את כל אחד מהסוכנים ולדון עימו במכלול הנושאים הנוגעים ליחסיו עם "אל על".

לאחרונה החליטה אל על לשנות את תוכנית העמלות המשולמות על ידה לסוכני הנסיעות. זאת במטרה לייעל את פעולת החברה, על רקע התחרות הקשה השוררת בשוק התעופה, ועל רקע המשבר העמוק וחסר התקדים אליו נקלע ענף התיירות והתעופה במדינת ישראל.
עיקר השינוי – הפחתת עמלת הבסיס מ-9% ל-6% ממחיר הכרטיס הנמכר. סוכני נסיעות המתנגדים לשינוי התנאים העסקיים, פועלים במשותף במסגרת התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל על מנת לסכל את ניסיונותיה של אל על להתייעל ולהביא לחסכון בהוצאותיה.

בתלונה, אותה הגישה אל על באמצעות ד"ר דוד תדמור ממשרד כספי ושות', מעלה אל על חשש כבד כי פעולות הסוכנים יוצרות, הלכה למעשה, תשתית משותפת ומתואמת בין סוכני הנסיעות לבין עצמם מול אל על, בנושא העמלות המחייב התדיינות נפרדת בין כל סוכן לבין אל על. לדברי אל על, פעולות מסוג זה מעלות חשד כבד ליצירת הסדר כובל העלול למנוע או להפחית את התחרות העסקית בין סוכני הנסיעות. פעולה משותפת העולה כדי הסדר כובל אסורה לפי חוק ההגבלים העסקיים.

במכתבה לממונה על ההגבלים העסקיים טוענת אל על כי:
"רצונה הברור של אל על להתייעל ולחסוך בהוצאות אינו יכול להיתקל בתגובה אחידה ומאורגנת של 600 סוכני נסיעות, באמצעות האיגוד העסקי שלהם. לא לשם כך קמו איגודים עסקיים ולא זו הזירה הלגיטימית לפעולותיהם".

כיוון שהחוק אוסר על מתחרים לתאם במישרין או בעקיפין את האסטרטגיה העסקית שלהם ביחס לשינויים בסביבה העסקית, דורשת אל על את התערבותו הדחופה של הממונה, כדי למנוע תיאום בעניין שינוי מבנה העמלות, תחת הכסות של התאחדות סוכני הנסיעות.