אל על: הפסד נקי של 19.7 מיליון דולר ברבעון השני

ההכנסות מטיפול במטען ברבעון השני של השנה ירדו בכ-54% בעיקר כתוצאה מירידה של כ-26% בשוק המטענים לישראל וממנה. ההפסד הנקי במהלך ינואר – יוני עמד על 59.5 מיליון דולר


00:00 ,19.08.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

ההכנסות מטיפול במטען ברבעון השני של השנה ירדו בכ-54% בעיקר כתוצאה מירידה של כ-26% בשוק המטענים לישראל וממנה. ההפסד הנקי במהלך ינואר – יוני עמד על 59.5 מיליון דולר
 
עמיקם כהן, יו"ר אל על, וחיים רומנו, מנכ"ל אל על, הציגו היום את תוצאות הרבעון השני לשנת 2009. על פי נתוני הדוחות הכספיים סך כל ההכנסות ברבעון השני לשנת 2009 הסתכמו בסך של 399.4 מיליון דולר, קיטון של כ- 28% לעומת אשתקד. ההכנסות מטיפול במטען ירדו בכ-54%, בעיקר כתוצאה מירידה של כ-26% בשוק המטענים לישראל וממנה.
 
הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם ב-46.3 מיליון דולר לעומת רווח של 70.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות החברה עבור דס"ל קטנו ב-103.2 מיליון דולר והסתכמו ב-111.2 מיליון דולר בהשוואה ל- 214.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, כ-27.8% מהמחזור.
 
ההפסד לרבעון השני של שנת 2009 הסתכם ב-19.7 מיליון דולר לעומת הפסד של 12.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 
החברה מדווחת עוד ההפסד לתקופה של ינואר – יוני עמד על 59.5 מיליון דולר – ירידה של 5% לעומת ההפסד הנקי בתקופה המקבילה אשתקד שעמד על 62.7 מיליון דולר.
 
הכנסות החברה מפעילותה בתחום המטענים עמד בחציון הראשון של השנה על 31.1 מיליון דולר  ירידה חדה לעומת הכנסות של 84.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מציינת כי הקיטון בהכנסות נבע בעיקר כתוצאה מהשפל העולמי בהובלה אווירית של מטענים, וכתוצאה מהפסקה יזומה של פעילות המטענים למזרח במהלך הרבעון השני של שנת 2008.
 
בתנועת המטענים הכוללת בנתב"ג חלה ירידה חדה של כ-26% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, מה שהביא בנוסף לירידה דרמטית ברמות המחיר ולפגיעה משמעותית בהכנסות החברה מתחום פעילות זו.
 
התנועה בנתב"ג קטנה בכ-12% אך יחד עם זאת התחרות במונחי היצע מושבים של חברות התעופה הזרות בנתב"ג גדלה בכ-2%. אל על הצליחה להגדיל את נתח השוק שלה לכ-38%, בהשוואה ל-34.6% ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 10% וזאת ללא תוספת קיבולת.
 
שיעור התפוסה של אל על הסתכם ב-77.6% לעומת שיעור התפוסה הכולל בנתב"ג של חברות התעופה הזרות אשר הסתכם בכ-72.6%.          
 
חיים רומנו, מנכ"ל אל על, אמר הבוקר כי "בתקופה בה רוב חברות התעופה בעולם מציגות הפסדי ענק וירידה בהכנסות, אנו מציגים תוצאות המשקפות פעילות נמרצת וניהול מבוקר של ההוצאות שהצליחו למזער את ההפסד הפוטנציאלי. במהלך הרבעון השני התמודדה החברה עם תוצאותיו של המשבר הכלכלי העולמי, המאפיין את ענף התעופה בכללותו, וספיחי מבצע עופרת יצוקה. שני גורמים אלו הביאו לירידה משמעותית בתנועת הנוסעים, בכלל ובתנועה העסקית בפרט"
 
"במהלך המחצית הראשונה של 2009 המשיכה החברה בצעדי התייעלות על מנת להתאים עצמה למציאות העסקית והצליחה לשמור על רמת הוצאות נמוכה. מצבת כוח האדם של החברה ירדה בכ-320 משרות בממוצע לרבעון, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בסך הכל, היקף הוצאות החברה ירד בכ-28% יחסית לתקופה המקבילה. בנוסף לצעדי הקיצוץ בהוצאות וכחלק ממאמצי ההתייעלות, החיסכון בדלק, שיפור השירות, חידוש והצערת צי המטוסים, הצטיידה החברה בשלושה במטוסי 737-800 חדשים"