אל על: הפסד נקי של 49.9 מיליון דולר ברבעון הראשון

החברה מדווחת על הכנסות שיא של 471 מיליון דולר שנשחקו בשל עליית מחירי הדס"ל שההוצאה עליהם הסתכמה ב-165 מיליון דולר. מנכ"ל אל על: נתח השוק של החברה צמח ל-42.5%


00:00 ,28.05.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

החברה מדווחת על הכנסות שיא של 471 מיליון דולר שנשחקו בשל עליית מחירי הדס"ל שההוצאה עליהם הסתכמה ב-165 מיליון דולר. מנכ"ל אל על: נתח השוק של החברה צמח ל-42.5%
 
חברת אל על פרסמה היום את הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של שנת  2008. פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ יו"ר אל על וחיים רומנו מנכ"ל אל על הציגו היום את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2008.
 
תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2008: ההכנסות הסתכמו ב-471.5 מיליון דולר לעומת 388.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-21%. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מעלייה של כ-22% בהכנסות מנוסעים, מעליה של כ- 12% בהכנסות ממטען וכן מגידול של כ- 42% בהכנסות אחרות כגון מכירת מוצרים פטורים ממכס, החכרת מטוסים ומתן שירותי תחזוקה לגורמי חוץ.
 
החברה מדווחת כי הכנסותיה צמחו לשיא של כל הזמנים והסתכמו ב-471.5 מיליון דולר לעומת 388.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 21%
 
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם ב-54.9 מיליון דולר, גידול של כ- 12% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
 
ההפסד ברבעון הראשון של 2008, הסתכם ב-49.9 מיליון דולר, לעומת הפסד בסך של 15.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2007.
 
הוצאות ההפעלה הסתכמו ב-416.6 מיליון דולר, לעומת 339.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-23%. הגידול בהוצאות ההפעלה נובע בעיקרו מעליית מחירי הדס"ל שהינו מרכיב מהותי ביותר בהוצאות החברהומגידול בעלויות השכר הנובע בעיקר מתיסוף השקל ביחס לדולר.
 
ההוצאה על דס"ל לחברה, ברבעון הראשון של 2008, הסתכמה ב-165.7 מיליון דולר לעומת 112.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 53 מיליון דולר המהווה גידול של 47%, זאת לאחר החזרי הגידור אשר הסתכמו ב-6.3 מיליון דולר. ההוצאה על הדס"ל מהווה כ- 35.2% מהמחזור בהשוואה לכ-29.0% מהמחזור ברבעון המקביל אשתקד.
 
ברבעון זה הגדילה החברה את היצע המושבים, הגדילה שעות טיסה וכמות נוסעים אשר הביאו לקיטון בשיעור התפוסה במטוסים שהסתכם בכ-80.7% בהשוואה לכ-82.4% ברבעון המקביל אשתקד.
 
ההפסד התפעולי הסתכם ב-47.4 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי בסך של 10.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 36.8 מיליון דולר, הגידול - ללא ההוצאה החד פעמית - נובע בעיקר מהגידול בהוצאות על הדס"ל ומתיסוף השקל ביחס לדולר.
 
ההפסד התפעולי ברבעון כולל הוצאה חד פעמית של 21.4 מיליון דולר, בעיקר בעקבות חקירה המתנהלת נגד אל על ונגד חברות תעופה נוספות על ידי מחלקת הגבלים עסקיים של משרד המשפטים בארה"ב, בנוגע לשירותי הובלה אווירית של מטענים לעומת הכנסה אחרת חד פעמית בסך 5.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, שנבעה בעיקרה מתקבול מחברת בואינג ומפינוי נכס בנמל התעופה הית'רו.
 
פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ יו"ר אל על  ציין היום את המאמצים של הנהלת החברה ועובדיה, להתאמת פעילות החברה למצבים המשתנים. למרות הקשיים הרבים אשר עמדה בהם החברה במהלך השנה, ביניהם עליית מחירי הדלק הגולמי והחלשות המתמשכת של הדולר לעומת השקל, החברה מציגה איתנות פיננסית ועמידה במטרות וביעדים ששמה לעצמה.
 
חיים רומנו, מנכ"ל אל על, אמר: "למרות המשבר העולמי, עליית מחירי הדלק והשחיקה בשער החליפין, שהשפיעו על התוצאות, החברה רושמת הכנסות שיא ברבעון הראשון, המשקפות גידול של כ-21% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. החברה הגדילה את הפעילות, העלתה את היצע המושבים, ונרשם המשך של צמיחה בהכנסות. הגידול בהכנסות מצביע על יכולתה של אל על להתמודד עם השינויים המאתגרים בענף התעופה העולמי והמקומי, בראשם האמרת מחירי הדלק לשיא חסר תקדים והשינויים בשערי המטבע.
 
לדברי רומנו, ענף התעופה בישראל נחשף בשנתיים האחרונות לתחרות הולכת וגוברת, שהתאפיינה בגידול של 35% בקיבולת החברות הזרות בעלייה של כ-9% הרבעון בהיצע המושבים של החברות הזרות ובתחום המטען ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד. "למרות כל אלה", ציין רומנו, "צמח נתח השוק הכללי שלנו ל-42.5%".