אל על: הפסד של 16.5 מיליון דולר ברבעון הראשון

זאת לעומת הפסד של כ-40 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה הציגה גידול של 11% בהכנסות מפעילות המטען. מנכ"ל אל על אליעזר שקדי: פועלים להכנת תוכנית אסטרטגית חדשה


00:00 ,26.05.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

זאת לעומת הפסד של כ-40 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה הציגה גידול של 11% בהכנסות מפעילות המטען. מנכ"ל אל על אליעזר שקדי: פועלים להכנת תוכנית אסטרטגית חדשה
 
עמיקם כהן, יו"ר אל על, ואליעזר שקדי, מנכ"ל אל על, הציגו היום את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2010. מהתוצאות עולה כי ההכנסות ברבעון הנוכחי הסתכמו ב-420.5 מיליון דולר לעומת 346.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-21%. עיקר הגידול נובע כתוצאה מהגידול בתנועת הנוסעים ומגידול בתשואה לנוסע קילומטר. ההכנסות ממטען גדלו בכ-11% בעיקר כתוצאה מהגידול בתנועת המטען, ההכנסות האחרות של הקבוצה גדלו, בין השאר ממתן שירותי תחזוקה לגורמי חוץ ומהחכרת מטוסים.
 
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם ב-56.9 מיליון דולר לעומת 18.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ- 204%. ההפסד הנקי ברבעון הראשון לשנת 2010 הסתכם ב-16.5 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 39.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 
אליעזר שקדי, מנכ"ל אל על ציין עם פרסום הדוחות כי "עם כניסתי לתפקיד, ערכנו ניתוח מעמיק של הנושאים המרכזיים בחברה הנוגעים לצי המטוסים, דלק, מדיניות מסחרית, רגולציה ואיכות המוצר והשירות. ערכנו ניתוח בתחומים ממוקדים יחד עם חברת ייעוץ מקצועית בינ"ל המתמחה בתחום התעופה. נקטנו מספר צעדים מיידיים ואנחנו במהלכם של צעדים נוספים בתחום צי המטוסים, שיתופי פעולה בינלאומיים, הרחבת פעילות המטען, בחינת מדיניות ניהול הסיכונים של החברה ובחינת הפוטנציאל העתידי.
 
"אנו פועלים לצמצום הוצאות, לתכנון ולבצוע התנהלות מסחרית נכונה, הגעה לשווקים חדשים ופיתוח מנועי צמיחה בכדי להצעיד את החברה קדימה ולחזק את מעמדה המוביל של אל על. אנשי חברת אל על מגלים מחויבות עמוקה ואין לי ספק כי בכוחות משותפים נצעיד את החברה קדימה".
 
שקדי הוסיף כי אל על המשיכה להתמודד עם התחרות והציגה נתח שוק של 40.2%. בנוסף, שיפרה החברה משמעותית את פעילות המטען, שצמחה במהלך הרבעון בכ-11%. במקביל אנו עסוקים בפיתוח מנועי צמיחה בתחומי שיתופי פעולה, תחזוקה, מסחר ותיירות.
 
עמיקם כהן יו"ר אל על ציין כי "החברה התאימה את פעילותה ברבעון הראשון של 2010 למציאות הדינמית בשוק העולמי והתמודדה בהצלחה עם המשימות ששמה בפניה. הנהלת החברה פועלת היום להכין תוכנית אסטרטגית חדשה, שתכין את החברה להתמודדות עם אתגרי התקופה הקרובה ותיתן מענה למצב בענף התעופה בפרט וליעדים העומדים בפני החברה בכלל".
 
נסים מלכי, סמנכ"ל הכספים של אל על ציין כי "תוצאות הרבעון הראשון של 2010 מצביעות על שליטת ההנהלה במצב שנוצר לאחר המשבר הפיננסי העולמי באופן  שהצליחה להגדיל משמעותית את ההכנסות, למתן את ההוצאות ולשפר את הרווח הגולמי בלמעלה מ-200%. תזרים המזומנים שנבע מהפעילות השוטפת של החברה אשר הסתכם בכ-54 מיליון דולר מהווה הוכחה נוספת לחוסנה של החברה ויכולתה גם לאחר עמידה בכל התחייבויותיה ליצר תזרים מזומנים הולם".