אל על: הפסד של 38.8 מיליון דולר בשנת 2008

החברה מדווחת על הכנסות שיא של 2.1 מיליארד דולר, גידול של כ-9% לעומת אשתקד. בתחום המטען נרשמה ירידה של 30% בהיקף המטענים. המנכ"ל רומנו ויתר על תגמול של 1.25 מיליון שקל בשל המשבר הכלכלי


00:00 ,25.03.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

החברה מדווחת על הכנסות שיא של 2.1 מיליארד דולר, גידול של כ-9% לעומת אשתקד. בתחום המטען נרשמה ירידה של 30% בהיקף המטענים. המנכ"ל רומנו ויתר על תגמול של 1.25 מיליון שקל בשל המשבר הכלכלי
 
חברת אל על דיווחה כי שנת 2008 התאפיינה בהכנסות שיא שהסתכמו בסך של 2.1 מיליארד דולר, גידול של כ-9% לעומת אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מעלייה של כ-12% בהכנסות מנוסעים, וכן גידול של כ-34% בהכנסות אחרות כגון מכירת מוצרים פטורים ממכס. ההכנסות ממטען קטנו כתוצאה מפעולה ייזומה של החברה להפסקת פעילות מטוסי המטען למזרח. יחד עם זאת החברה מדווחת על הפסד נקי בשנת 2008 אשר הסתכם ב-38.8 מיליון דולר, זאת בהשוואה לרווח נקי של 44.8 מיליון דולר בשנה המקבילה אשתקד.
 
החברה מדווחת כי ההכנסות ברבעון הרביעי של 2008 הסתכמו ב-465.3 מיליון דולר, קיטון של כ-11% כתוצאה מירידה בהכנסות נוסעים ומטען. ההפסד ברבעון הסתכם ב-9.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של 5.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 
הוצאות התפעול של החברה הסתכמו ב-1.77 מיליארד דולר, לעומת 1.51 מיליארד דולר בשנה המקבילה אשתקד, גידול של כ-17%. הגידול בהוצאות ההפעלה נובע בעיקרו מעליית מחירי הדס"ל שהינו מרכיב מהותי בהוצאות החברה. מחיר הדס"ל בשוק בשנת 2008 עלה בכ-43% ביחס לשנת 2007. הוצאות החברה עבור דס"ל עלו בכ-45% מ-532.8 מיליון דולר בשנת 2007 ל-771.2 מיליון דולר בשנת 2008. נזכיר כי במהלך שנת 2008 נסקו מחירי הדלק והגיעו בחודש יולי לשיא של כל הזמנים - 147 דולר לחבית.
 
על פי הנתונים אל על שינעה במהלך שנת 2008 סך הכל 58,096 טון, ירידה של 30% לעומת תנועה של 83,591 טון בשנת 2007. תנועת המטענים בין ישראל ואירופה הסתכמה ב-41,281 טון, זאת לעומת תנועה של 55,129 טון בנתיב זה בשנת – 2007, ירידה של כ-25%. תנועת המטענים בין ישראל לארה"ב הגיעה בשנת 2008 ל-13,364 טון, זאת לעומת תנועה של 15,170 טון בשנת 2007 – ירידה של כ-12 אחוזים. בתנועת המטענים בין ישראל למזרח הרחוק ומרכז אסיה חלה ירידה משמעותית של 74%, וזאת כאמור בשל פעולה יזומה של החברה להפסיק את פעילותה לאזור זה בשל עלויות התפעול הגבוהות כאשר בשנת 2008 החברה שינעה בנתיב זה 3,451 טון לעומת 13,292 טון בשנת 2007.
 
עמיקם כהן, יו"ר אל על: "חברת אל על השכילה בשנת 2008 להתמודד עם האתגרים הרבים שהוצבו בפניה, במציאות שבה המשבר הכלכלי והוצאות הביטחון חייבו אותה להתאמת פעילות ולהיערכות החברה לסיטואציות המורכבות. אל על מתאימה עצמה למציאות הדינמית בשוק העולמי ותמשיך להתמודד עמה בהצלחה גם בשנת 2009. הנהלת החברה פועלת היום, עם סיומה הקרוב של יישום התוכנית האסטרטגית אל על 2010, להכין תוכנית אסטרטגית חדשה אל על 2016, שתכין את החברה להתמודדות עם אתגרי העשור הבא ותיתן מענה למצב בענף התעופה בפרט ולמשבר הכלכלי בכלל ותוצג בחודשים הקרובים."
 
חיים רומנו, מנכ"ל אל על: "הכנסות החברה צמחו בשנת 2008 ב-9% והסתכמו בכ-2.1 מיליארד דולר . החברה מציגה תזרים מזומנים חיובי המסתכם בסך של כ-118.9 מיליון דולר, זאת לאחר ששילמה כ-160 מיליון דולר עבור השקעה ברכישת מטוסים ורכוש קבוע אחר (מתוכו כ-83 מליון דולר עבור מטוסים חדשים) ופרעה השנה כ-65 מיליון דולר מהלוואות החברה. פרמטרים אלו מצביעים יותר מכל על יכולתה של אל על להתמודד עם האתגרים אשר עמדו ועומדים בפני החברה ועם השינויים בענף התעופה העולמי והמקומי והמשבר הגלובלי.
 
יש לציין כי מנכ"ל אל על חיים ויתר על כ-1.25 מיליון שקל מהתגמול השנתי, שכר ומענקים, לשנת 2008. הויתור היה על 20% מהשכר ברוטו ומהמענקים להם היה זכאי בגין שנת 2008. הוויתורים נעשו על רקע המשבר הכלכלי העולמי והמציאות בשוק.