אל על: הפסד של 39.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2009

הכנסות החברה מפעילות המטענים ירדה בכ-52% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. נרשמה ירידה של כ-26% בהכנסות וזאת בשל המלחמה בעזה והפגיעה הקשה בתנועת הנוסעים העסקיים. רומנו: הוכחנו שאל על מסוגלת להתמודד עם תנאי השוק הקשים והמשבר העולמי


00:00 ,26.05.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

הכנסות החברה מפעילות המטענים ירדה בכ-52% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. נרשמה ירידה של כ-26% בהכנסות וזאת בשל המלחמה בעזה והפגיעה הקשה בתנועת הנוסעים העסקיים. רומנו: הוכחנו שאל על מסוגלת להתמודד עם תנאי השוק הקשים והמשבר העולמי
 
עמיקם כהן יו"ר אל על וחיים רומנו מנכ"ל אל על הציגו היום את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2009 ולפיהן ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-346.7 מיליון דולר לעומת 469.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 26%. הירידה בהכנסות מהפעלה נובעת בעיקר מקיטון של כ-13% במספר הנוסעים בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2008 ומקיטון בהכנסה הממוצעת לנוסע ק"מ. לטענת השניים, מלחמת עזה ופגיעה קשה בתנועה העסקית הובילו לירידה של כ-150 אלף נוסעים בסך הכל ברבעון הראשון, מתוכם כ-50 אלף נוסעים באל על וגרמו לירידה של כ-16% מסך הקיטון בהכנסות.

באשר לפעילות המטען עולה כי ההכנסות קטנו בכ-52% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, זאת כתוצאה מהפסקה יזומה של הפעילות ההפסדית של מטוסי המטען למזרח הרחוק שהחלה ברבעון השני של שנת 2008, וכן בהכנסה לטון/ ק"מ כתוצאה מהתחרות. בחברה ציינו בהקשר זה כי ההכנסות ממטען ירדו ב-10% מסך הקיטון בהכנסות, בעיקר כתוצאה מירידה של 27% בשוק המטענים מישראל וממנה.

עוד עולה כי הרווח הגולמי ברבעון הסתכם ב-18.7 מיליון דולר לעומת 53.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-65%.
 
בסיכומו של דבר הציגה החברה הפסד נקי ברבעון הראשון של 2009 שהסתכם ב-39.8 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 50 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 
חיים רומנו, מנכ"ל אל על, אמר כי "הרבעון הראשון אופיין במספר מרכיבים מהותיים שהשפיעו על תוצאות החברה, בעיקר המשבר הכלכלי העולמי והמלחמה בגבול הדרום. אלמנטים אלו השפיעו על מרבית הפרמטרים ובאו לידי ביטוי בעיקר בקיטון במספר הנוסעים וכפועל יוצא בהכנסות החברה. יחד עם זאת, ניהול הוצאות קפדני, יחד עם ירידה במחירי הדלק אחרי קיזוז תשלומי הגידור, הביאו לירידה משמעותית בהוצאות החברה ולתוצאות טובות יותר מהרבעון המקביל אשתקד".
 
רומנו ציין כי החברה המשיכה להתמודד עם השלכות המשבר הכלכלי העולמי אשר לו השפעות משמעותיות על ענף התעופה בכללותו תנועת הנוסעים והמטענים.
 
רומנו ציין כי החברה צמצמה את היצע המושבים בכ-8% והצליחה לשמור על שיעור תפוסה גבוה של כ-79%. "במהלך הרבעון נקטנו במספר צעדים על מנת להתייעל ולהתאים עצמנו למציאות החדשה של המשבר העולמי והתחרות. החברה רשמה ירידה משמעותית בהוצאות. הוצאות ההפעלה ברבעון קטנו בכ-88 מיליון דולר מתוכן כ-56 מיליון דולר בהוצאות הדלק הסילוני. כמו כן, הצגנו ירידה של כ-27 מיליון דולר בהוצאות השכר וצמצמנו כ-311 משרות".
 
חיים רומנו סיכם ואמר "הוכחנו כי חברת אל על היא חברה חזקה, המסוגלת  להתייעל ולהתמודד עם תנאי השוק הקשים והמשבר העולמי".