אל על הקימה ועדת דירקטוריון לבחינת נושא פעילות המטענים בחברה

החברה פנתה לרשות החברות הממשלתיות לאור כוונתה להוציא מכלל שימוש את שני מטוסי המטען של החברה מסוג בואינג 200-747 עוד סוף 2009. החברה תמשיך בפעילות המטענים בבטן מטוסי הנוסעים ובמטוסי מטען ייעודיים


00:00 ,29.07.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

החברה פנתה לרשות החברות הממשלתיות לאור כוונתה להוציא מכלל שימוש את שני מטוסי המטען של החברה מסוג בואינג 200-747 עוד סוף 2009. החברה תמשיך בפעילות המטענים בבטן מטוסי הנוסעים ובמטוסי מטען ייעודיים
 
מסתמן כי חברת אל על בוחנת את פעילותה בתחום המטענים. החברה הודיעה היום כי בהמשך לאסטרטגיה העסקית ויעדי החברה כמתואר בדוח התקופתי של החברה שלנת 2008 בנושא בחינת פעילות תחום המטען שלה  החברה פנתה לרשות החברות הממשלתיות בבקשה לקבל הסכמת מחזיק מניית המדינה המיוחדת, כנדרש על פי תקנון החברה, להוצאת שני מטוסי המטען מסוג 747-200 אשר בשירות החברה, זאת לאור כוונת החברה שלא להפעיל מטוסים אלה לא יאוחר מתום שנת 2009, בין היתר, עקב מגבלות גיל ותחזוקה.
 
החברה הודיעה כי בכוונתה להמשיך בפעילות המטענים שלה בבטן מטוסי הנוסעים ובאמצעות מטוסי מטען יעודיים, תוך בחינת אפשרויות שונות להמשך תפעול פעילות המטענים של החברה.
 
עוד נמסר מחברת אל על כי החברה הקימה ועדת דירקטוריון לבחינת נושא פעילות המטענים בחברה. 
 
נזכיר כי אל על הקפיאה את תקן סמנכ"ל המטענים של החברה בחודש מאי האחרון. בדוחות הכספיים של הרבעון הראשון של 2009 דיווחה אל על כי ההכנסות שלה מתחום המטענים קטנו בכ-52% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ועל ירידה כללית של 27% בשוק המטענים האווירי ביבוא וביצוא מישראל.